Кафедра "Автомобілі та транспортний менеджмент"

Наша кафедра

      Кафедра АТМ готує спеціалістів рівнів: бакалавр напряму підготовки 274 - «Автомобільний транспорт», 275 - «Транспортні технології»; магістр зі спеціальності 274 - «Автомобільний транспорт». Випускники мають можливість навчатись в аспірантурі за спеціальністю 275 - «Транспортні технології».
      Основними науковими напрямками кафедри є: розробка стратегій та управління проектами розвитку виробничих систем на автомобільному транспорті; розробка і вдосконалення технологічних процесів та періодичності технічного обслуговування і ремонту автомобілів; покращення експлуатаційних властивостей автомобілів та методів їх дослідження.
      Кафедру очолює доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Біліченко Віктор Вікторович 1959 р.н. Випускник нашої кафедри. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1993 році йому було присвоєно вчене звання доцента. У 2006 році Біліченка В.В. обрано членом-кореспондентом Транспортної Академії України, а в 2009 році - академіком Транспортної Академії України. У 2013 році захистив докторську дисертацію. У 2014 році присвоєно звання професора. У 2016 році присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України. Має понад 140 наукових та навчально-методичних праць, з них 2 монографії, 10 навчальних посібників, у тому числі один з грифом МОН України.

      На кафедрі працюють 20 штатних викладачів, з них 16 (80%) мають вчені звання та ступені, в тому числі 2 професора, доктора технічних наук; 9 доцентів, з них 7 кандидатів технічних наук та 2 кандидата економічних наук; 3 старших викладачі, з них 2 кандидати технічних наук і 1 кандидат економічних наук; без наукових ступенів - 6 осіб; навчально-допоміжний персонал - 7 осіб. Крім того, на кафедрі працюють шість сумісників - доктор технічних наук, професор; три кандидата технічних наук, доценти; один кандидат економічних наук, старший викладач; один асистент.


      Колектив кафедри АТМ. Зліва направо, верхній ряд: Антонюк О.П., Кужель В.П., Смирнов Є.В., Варчук В.В., Огневий В.О., Галущак Д.О.;
      середній ряд: Бурєнніков Ю.Ю., Кашканов А.А., Крещенецький В.Л., Севостьянов С.М., Поляков А.П., Кукурудзяк Ю.Ю., Біліченко В.В., Зелінський В.Й., Макаров В.А., Кашканов В.А., Борисюк Д.В., Коробов С.С., Цимбал С.В.;
      нижній ряд: Цимбал О.В., Романюк С.О., Дмитрієва А.В., Сонько Н.П., Макарова Т.В.

      Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням ефективності і якості навчального процесу. Для цього широко застосовуються різноманітні засоби інтенсифікації навчання, до яких відносяться електронні посібники, демонстраційні стенди, сучасні технічні засоби навчання. В навчальному процесі широко застосовується комп'ютерна техніка при читанні лекцій, виконанні курсових, дипломних та лабораторних робіт. Для оволодіння навиками роботи з сучасними інформаційними технологіями, кафедрою впроваджена система неперервної комп'ютерної підготовки студентів.       Оцінювання знань здійснюється за кредитно-модульною системою ЕСТS відповідно до вимог Болонської конвенції, що заохочує студентів до ритмічної систематичної роботи протягом всього семестру.
      З 2004 року на кафедрі проводиться науково-дослідна робота з розробки, впровадження стратегій та управління проектами розвитку виробничих систем транспорту. В рамках цього направлення під керівництвом декана ФМТ Бурєннікова Ю.А. та завідувача кафедри Біліченка В.В. у 2007-2017 роках було виконано розробку концепції розвитку пасажирського автомобільного транспорту з метою оптимізації маршрутної мережі у м.Вінниця на замовлення Вінницької міської ради.


У 2016 році на базі кафедри АТМ відкрито нову спеціальність 275 – «Транспортні технології».

      Під час навчання студенти використовують результати наукових досліджень, які виконуються співробітниками кафедри, а також вченими і науковими колективами як України, так і інших держав. Члени кафедри проводять активну навчально-методичну та наукову роботу. За останні два роки опубліковано більше сорока наукових праць у фахових виданнях, внесених до переліку ВАК України.
      З 2005 року кафедрою проводиться активна робота зі створення та вдосконалення Центра діагностики та ремонту автомобілів, який оснащений сучасним діагностичним та технологічним обладнанням. На думку фахівців, оснащення Центру перевищує аналогічні центри провідних навчальних закладів, що дозволяє проводити навчання студентів та наукові дослідження на високому рівні.
     Практичні навики, необхідні в роботі за спеціальністю, студенти отримують: в процесі підготовки за програмою робочої професії "Слюсар з ремонту автомобілів" з одержанням диплома кваліфікованого фахівця державного зразка, та під час науково-дослідної та конструкторсько-технологічної і переддипломної практик, які проходять студенти 4 курсу на підприємствах м.Вінниці та інших міст України.

      У 2008 році кафедра започаткувала проведення Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології і перспективи розвитку автомобільного транспорту". В 2019 році кафедрою проведено ХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", яка була присвячена Дню працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства.

      З часу створення кафедри було підготовлено понад 2500 кваліфікованих фахівців автомобільного транспорту, з них понад 100 магістрів. Докторські дисертації захистили Паламарчук І.П. (2008 р.), Біліченко В.В. (2013 р.), Грушко О.В. (2013 р.), Кашканов А.А. (2020).
      Кандидатські дисертації захистили: Біліченко В.В. (1989 р.), Крещенецький В.Л. (1989 р.), Кашканов А.А. (2000 р.), Грушко О.В. (2000 р.), Краєвський В.О. (2004 р.), Кукурудзяк Ю.Ю. (2005 р.), Красноштан О.М. (2007 р.), Яцківський В.І. (2007 р.), Кашканов В.А. (2008 р.), Кужель В.П. (2009 р.), Бурєнніков Ю.Ю. (2009 р.), Іванчук Я.В. (2009 р.), Добровольський О.Л. (2012 р.), Проценко О.М. (2014р.), Гречанюк М.С. (2014 р.), Романюк С.О. (2014 р.), Цимбал С.В (2015 р.), Галущак Д.О. (2015 р.), Смирнов Є.В. (2017 р.), Огневий В.О. (2017 р.), Галущак О.О. (2017 р.), Борисюк Д.В. (2020).

Головна сторінка | Історична довідка | Склад кафедри | Навчально-методична робота |Наукова діяльність | Матеріально-технічна база | Новини