Кафедра "Автомобілі та транспортний менеджмент"

Наша кафедра

      Кафедра АТМ готує спеціалістів рівнів: бакалавр напряму підготовки 274 - «Автомобільний транспорт», 275 - «Транспортні технології»; магістр зі спеціальності 274 - «Автомобільний транспорт». Випускники мають можливість навчатись в аспірантурі за спеціальністю 275 - "Транспортні технології".
      Основними науковими напрямками кафедри є: розробка стратегій та управління проектами розвитку виробничих систем на автомобільному транспорті; розробка і вдосконалення технологічних процесів і періодичності технічного обслуговування і ремонту автомобілів; покращення експлуатаційних властивостей автомобілів та методів їх дослідження.
      Кафедру очолює доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Біліченко Віктор Вікторович 1959 р.н. Випускник нашої кафедри. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1993 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2006 році Біліченка В.В. обрано членом-кореспондентом транспортної академії України,а в 2009 році - Академіком транспортної академії України. У 2013 році захистив докторську дисертацію. У 2014 році присвоєно звання професора. Має понад 140 наукових та навчально-методичних праць, з них 2 монографія,10 навчальних посібників, у тому числі один з грифом МОН України.

      На кафедрі працюють 16 штатних викладачів, з них 13 (81,25 %) мають вчені звання та ступені, в тому числі 2 професора, доктора технічних наук; 12 доцентів, кандидатів технічних наук, без наукових ступенів - 3 особи; навчально-допоміжний персонал - 6 осіб. Крім того на кафедрі працюють два сумісники - доктор технічних наук, професор та кандидат технічних наук, доцент.
      Колектив кафедри АТМ. Зліва направо, верхній ряд: Варчук В.В., Крещенецький В.Л., Севостьянов С.М., Бурєнніков Ю.Ю., Кужель В.П., Кашканов А.А., Ребедайло В.М., Зелінський В.Й., Кашканов В.А., Біліченко В.В., Кукурудзяк Ю.Ю., Поляков А.П., Дятлов І.І., Кузь П.І., Добровольський О.Л., Смирнов Є.В., Цимбал С.В., Огневий В.О.;
нижній ряд: Плахотник О.М., Сонько Н.П., Дмитрієва А.В., Романюк С.О.

      Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням ефективності і якості навчального процесу. Для цього широко застосовуються різноманітні засоби інтенсифікації навчання, до яких відносяться електронні посібники, демонстраційні стенди, сучасні технічні засоби навчання. В навчальному процесі широко застосовується комп'ютерна техніка при читанні лекцій, виконанні курсових, дипломних та лабораторних робіт. Для оволодіння навиками роботи з сучасними інформаційними технологіями, кафедрою впроваджена система неперервної комп'ютерної підготовки студентів.       Оцінювання знань здійснюється за кредитно-модульною системою ЕСТS відповідно до вимог Болонської конвенції, що спонукає студентів до ритмічної систематичної роботи протягом всього триместру.
     З 2004 року на кафедрі проводиться науково-дослідна робота з розробки, впровадження стратегій та управління проектами розвитку виробничих систем транспорту. В рамках цього направлення під керівництвом директора ІнМТ Бурєннікова Ю.А. та завідувача кафедри Біліченка В.В. в 2006-2013роках було виконано розробку концепції розвитку пасажирського автомобільного транспорту з метою оптимізації маршрутної мережі у м. Вінниця на замовлення Вінницької міської ради.


В 2016 році на базі кафедри АТМ відкрито нову спеціальність 275 – «Транспортні технології».

Впершек в Україні на базі кафедри АТМ відкрито нову спеціальність 255 – «Озброєння та військова техніка», за спеціалізацією «Конструювання та виготовлення стрілецької зброї».
      Під час навчання студенти використовують результати наукових досліджень, які виконуються співробітниками кафедри, а також вченими і науковими колективами як України, так і інших країн. Члени кафедри проводять активну навчально-методичну та наукову роботу. Співробітниками кафедри підготовлено та видано 7 монографій; три посібника з грифом МОН України та 26 навчальних посібників з грифом університету. За останні два роки опубліковано більше сорока наукових праць у фахових виданнях, внесених до переліку ВАК України.
      З 2005 р. кафедрою проводиться активна робота по створенню і удосконаленню центра діагностики та ремонту автомобілів, який оснащений сучасним діагностичним та технологічним обладнанням, за висловлюваннями фахівців оснащення центру перевищує аналогічні центри провідних навчальних закладів це дозволяє проводити навчання студентів та наукові дослідження на високому рівні.
     Практичні навики, необхідні в роботі за спеціальністю, студенти отримують: в процесі підготовки за програмою робочої професії "Слюсар з ремонту автомобілів" з одержанням диплома кваліфікованого фахівця державного зразка, та під час науково-дослідної та конструкторсько-технологічної і переддипломної практик, які проходять студенти 4 курсу на підприємствах м. Вінниці й інших міст України.

      В 2008 році кафедра започаткувала проведення міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології і перспективи розвитку автомобільного транспорту" В 2013 році кафедрою проведено шосту міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту", яка була присвячена дню працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства.

      З часу створення кафедри було підготовлено понад 2500 кваліфікованих фахівців автомобільного транспорту, з них 41 магістр. Докторські дисертації захистили Паламарчук І.П. (2008 р.), Біліченко В.В. (2013 р.).
      Кандидатські дисертації захистили: Біліченко В.В. (1989 р.), Крещенецький В.Л. (1989 р.), Кашканов А.А. (2000 р.), Грушко О.В. (2000 р.), Краєвський В.О. (2004 р.), Кукурудзяк Ю.Ю. (2005 р.), Красноштан О.М. (2007 р.), Яцківський В.І. (2007 р.), Кашканов В.А. (2008 р.), Кужель В.П. (2009 р.), Бурєнніков Ю.Ю. (2009 р.), Іванчук Я.В. (2009 р.), Добровольський О.Л. (2012 р.), Проценко О.М. (2014р.), Гречанюк М.С. (2014 р.). Романюк С.О. (2014 р.).

      Серед випускників кафедри:

  • Іорданов Ю. І. - начальник управління енергетики, транспорту і зв'язку Вінницької міської ради (2008-2012 рр.);
  • Ткачук М.О. - начальник ДАІ у Вінницькій області (2004-2005 рр.);
  • Супруненко О.М. - начальник ДАІ у Вінницькій області (2005-2006 рр.);
  • Бартко В.В. - заступник начальника ІДТН Вінницької ОДА;
  • Гладких Ю.П. - технічний директор ЗАТ ЛГЗ "Nemiroff";
  • Вакар А.М. - Начальник управління транспорту облдержадміністрації.
З 1 червня 2017 р. наш сайт відвідали счетчик посещений раз
Головна сторінка | Історична довідка | Склад кафедри | Навчально-методична робота |Наукова діяльність | Матеріально-технічна база | Новини
© 2008 Alex Dobrovolsky. All Rights Reserved