Кафедра "Автомобілі та транспортний менеджмент"

Абітурієнту

Інформація випускникам шкіл

Інформація випускникам технікумів та коледжів

Інформація випускникам бакалаврату

                               Шановний, абітурієнте!


        Рівень машинобудування і транспорту є основою потужності й міжнародного авторитету будь-якої країни. Тому ці галузі потребують висококваліфікованих спеціалістів, які повинні забезпечувати не тільки функціонування вітчизняного машинобудівного і транспортного комплексів та суміжних галузей, але й забезпечувати інтеграційне техніко-економічне співробітництво з різними країнами світу.
        Сучасний інженер повинен мати високий рівень не лише традиційних знань, але й бути добре обізнаним в електротехніці, електроніці, комп’ютерних технологіях створення і керування різноманітними технологічними машинами та комплексами — все це забезпечується на факультеті машинобудування та транспорту.
        Випускники Факультету мають високий рівень фундаментальних, спеціальних інженерних та економічних знань, що дає їм можливість працювати не тільки на підприємствах, в установах організаціях машинобудівного, транспортного, сільгосптехнічного, авіаційного профілю, але й у різних фірмах, на обчислювальних центрах, служити у військових підрозділах і підрозділах УВС, працювати в адміністративних органах тощо.
        Навчальні плани та програми дисциплін забезпечують підготовку студентів на рівні бакалавра, інженера і магістра. З 2011 р. проводиться прийом молодших спеціалістів на 3-й курс за скороченим терміном навчання на бакалаврські напрями «Автомобільний транспорт» з можливістю подальшого навчання на спеціалітеті та в магістратурі.
        У 2003 році створено Центр діагностики та ремонту автомобілів, обладнаний найсучаснішою електрон-но-комп’ютерною апаратурою. Напрям підготовки «Автомобільний транспорт» забезпечує підготовку бакалаврів з автомобільного транспорту, які отримують знання з транспортного менеджменту, автомобільного сервісу та організації руху автомобілів. Навчання спрямоване на підготовку фахівців нового типу, які володітимуть знаннями, що базуються на таких дисциплінах, як «технічна експлуатація автомобілів», «діагностика автомобілів», «транспортний менеджмент», «комп’ютерні технології транспорту», «виробнича база автотранспортних підприємств» тощо. Студенти отримують знання в напрям інженерно-технічного та економічного забезпечення експлуатації автомобілів, організації ефективних вантажних та пасажирських перевезень. Особлива увага надається сучасним технологіям забезпечення працездатності автомобілів, визначення їх технічного стану, технічним та правовим аспектам розслідування та попередження ДТП.

Головна сторінка | Історична довідка | Склад кафедри | Навчально-методична робота |Наукова діяльність | Матеріально-технічна база | Новини
© 2008 Alex Dobrovolsky. All Rights Reserved