Кафедра "Автомобілі та транспортний менеджмент"

Навчальний процес

Спеціальності та спеціалізації

Навчальний процес накафедрі відбувається за напрямком "Автомобільний транспорт"

Інформаційні пакети спеціальностей кафедри

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

 1. Інформатика
 2. Вступ до фаху
 3. Автомобілі
 4. Експлуатаційні матеріали
 5. Технічна експлуатація автомобілів
 6. Автомобільні двигуни
 7. Основи науково-дослідних робіт
 8. Основи технології виробництва та РА
 9. Основи підприємництва
 10. Експлуатація та обслуговування машин
 11. Моделювання технологічних процесів підприємств АТ
 12. Організація автомобільних перевезень
 13. Матеріали для сервісу та ремонту автомобілів
 14. Основи ліцензування та сертифікації на АТ
 15. Організація дорожнього руху
 16. Транспортно-експлуатаційні якості авт. доріг та міськ. вулиць
 17. Основи автотехніч. експертизи дорожньо-транспорт. пригод
 18. Збройні сили України, сучасний стан та перспективи розвитку
 19. Основи технічної діагностики автомобілів
 20. Спеціалізований рухомий склад та його експлуатація
 21. Електричне та електронне обладнання автомобілів
 22. Менеджмент та маркетинг
 23. Механізація та автоматизація технічного обслуговування та ремонту автомобілів на підприємствах АТ
 24. Ремонт агрегатів автомобілів
 25. Діагностика мехатронних систем автомобілів
 26. Нормативно-правове забезпечення на АТ
 27. Основи автотехніч. експертизи дорожньо-транспорт. пригод
 28. Організація і управління автосервісом
 29. Фірмове обслуговування автомобілів
 30. Економіка підприємства
 31. Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу
 32. Робочі процеси та основи розрахунку
 33. Автоматизація та механізація виробничих процесів на транспорті
 34. Операційний менеджмент
 35. Організація та безпека перевезень
 36. Основи галузевої економіки
 37. Спецтехнологія
 38. Правила дорожнього руху
 39. Техніка пошуку роботи
 40. Виробниче навчання
 41. Стратегія сталого розвитку
 42. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту
 43. Менеджмент та маркетинг на автомобільному транспорті
 44. Проектування та експлуатація технологічного обладнання
 45. Безпека АТЗ
 46. Спеціалізований рухомий склад та його експлуатація
 47. Інформаційно-комп’ютерні системи на автомобільному транспорті
 48. Менеджмент в автотранспортному виробництві
 49. Економічне обґрунтування інноваційних рішень
 50. Виробничі системи на АТ
 51. Сучасні методи підвищення ефективності ТЕА
 52. Екологія та ресурсозбереження на АТ
 53. Основи логістики
 54. Менеджмент технічних служб АТ
 55. Ефективність та якість послуг на АТ
 56. Логістика вантажів
 57. Організація виробничих процесів на АТ
 58. Теорія міських пасажирських перевезень
 59. Транспортна логістика
 60. Методи прогнозування діяльн. транспорт. підпр.
 61. Матем. методи оптимізації процесів
 62. Експертні технології прийняття рішень

Скачати інформаційні пакети

Головна сторінка | Історична довідка | Склад кафедри | Наукова діяльність | Матеріально-технічна база | Новини