Кафедра "Автомобілі та транспортний менеджмент"

Навчально-методична робота

Інформаційні пакети спеціальностей кафедри

Навчальний процес накафедрі відбувається за напрямком "Автомобільний транспорт"


Основою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси провідних дисциплін.

  Дисципліни, які викладаються на кафедрі

 1. Інформатика
 2. Вступ до фаху
 3. Автомобілі
 4. Експлуатаційні матеріали
 5. Технічна експлуатація автомобілів
 6. Автомобільні двигуни
 7. Основи науково-дослідних робіт
 8. Основи технології виробництва та РА
 9. Основи підприємництва
 10. Безпека дорожнього руху
 11. Моделювання технологічних процесів підприємств АТ
 12. Організація автомобільних перевезень
 13. Основи ліцензування та сертифікації на АТ
 14. Організація дорожнього руху
 15. Транспортно-експлуатаційні якості авт. доріг та міськ. вулиць
 16. Основи автотехніч. експертизи дорожньо-транспорт. пригод
 17. Основи технічної діагностики автомобілів
 18. Електричне та електронне обладнання автомобілів
 19. Менеджмент та маркетинг
 20. Механізація та автоматизація технічного обслуговування та ремонту автомобілів на підприємствах АТ
 21. Діагностика мехатронних систем автомобілів
 22. Нормативно-правове забезпечення на АТ
 23. Організація і управління автосервісом
 24. Фірмове обслуговування автомобілів
 25. Економіка підприємництва
 26. Основи галузевої економіки
 27. Спецтехнологія
 28. Правила дорожнього руху
 29. Техніка пошуку роботи
 30. Виробниче навчання
 31. Стратегія сталого розвитку
 32. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту
 33. Проектування та експлуатація технологічного обладнання
 34. Безпека АТЗ
 35. Спеціалізований рухомий склад та його експлуатація
 36. Інформаційно-комп’ютерні системи на автомобільному транспорті
 37. Економічне обґрунтування інноваційних рішень
 38. Виробничі системи на АТ
 39. Сучасні методи підвищення ефективності ТЕА
 40. Екологія та ресурсозбереження на АТ
 41. Основи логістики
 42. Менеджмент технічних служб АТ
 43. Ефективність та якість послуг на АТ
 44. Організація виробничих процесів на АТ
 45. Теорія міських пасажирських перевезень
 46. Методи прогнозування діяльн. транспорт. підпр.
 47. Матем. методи оптимізації процесів
 48. Експертні технології прийняття рішень

За останні роки викладачами та співробітниками кафедри опубліковано навчальні посібники із грифом Міністерства освіти та науки України:

 1. Біліченко, В. В. Механізація та автоматизація технічного обслуговування та ремонту автомобілів на підприємствах автомобільного транспорту. Навчальний посібник МОН / В. В. Біліченко, В.Л. Крещенецький. - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 216 с.
 2. Кукурудзяк, Ю. Ю. Дипломне проектування виробничих підрозділів підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник МОН. / Ю. Ю. Кукурудзяк, О. В. Рудь, Л. В. Кукурудзяк. - Вінниця: ПП "Едельвейс і К", 2010. - 336 с. . ISBN 978-966-2462-09-8.
Hавчальні посібники із грифом ВНТУ:
 1. Кашканов, А. А. Безпека руху автомобільного транспорту. Навчальний посібник / А. А. Кашканов, О. Г. Грисюк. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 58 с.
 2. Біліченко, В. В. Основи конструкції автомобілів. Ходова частина. Навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. Й. Зелінський, С. М. Севостьянов. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 59 с.
 3. Біліченко, В. В. Менеджмент технічних служб на автотранспортних підприємствах. Навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. В. Варчук, О. В. Вдовиченко. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 117 с
 4. Анісімов, В. Ф. Тепловий та динамічний розрахунок автомобільних двигунів. Навчальний посібник / В. Ф. Анісімов, А. В. Дмитрієва, С. М. Севостьянов. - Вінниця: ВНТУ, 2009. - с. 130.
 5. Бурєнніков, Ю. А. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, А. А. Кашканов, В. М. Ребедайло. - Вінниця: ВНТУ, 2009.
 6. Кашканов, А. А. Інформаційні комп'ютерні системи автомобільного транспорту: навчальний посібник / А. А. Кашканов, В. П. Кужель, О. Г. Грисюк. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 230 с.
 7. Кукурудзяк Ю. Ю. Технічна експлуатація автомобілів. Організація технологічних процесів ТО і ПР : навчальний посібник / Ю. Ю. Кукурудзяк, В. В. Біліченко. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 198 с.
 8. Біліченко В. В. Автомобілі та автомобільне господарство. Дипломне проектування : навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. Л. Крещенецький, В. В. Варчук. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 172 с.
 9. Біліченко, В. В. Проектування та експлуатація технологічного обладнання: навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. Л. Крещенецький. – Вінниця: ВНТУ, 2011 – 115 с.
 10. Біліченко В.В. Економіка підприємства. Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів з оновлення рухомого складу на автомобільному транспорті : навчальний посібник / В. В. Біліченко, В.В. Варчук, С. В. Цимбал. – Вінниця : ВНТУ, 2011 – 128 с.
 11. Біліченко, В. В. Основи логістики: лабораторний практикум / В. В. Біліченко, Ю.Ю. Бурєнніков, О.Л. Добровольський, В.М. Ребедайло. - Вінниця: ВНТУ, 2011. – 69 с.
 12. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту / Біліченко В.В., Крещенецький В.Л., Смирнов Є.В., Зелінський В.Й. - Електронний посібник ВНТУ, 2011
 13. Біліченко В.В., Крещенецький В.Л., Кукурудзяк Ю.Ю., Цимбал С.В. Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2012. –118с.
 14. Кашканов В.А., Ребедайло В.М. Експертиза дорожньо-транспортних пригод: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 158 с.
 15. Кашканов А.А., Кужель В.П. Комп’ютерно інформаційні технології автосервісу: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 185 с.
 16. Поляков А.П., Біліченко В.В. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Частина 1. Навчальний посібник. Електронний варіант / ВНТУ, 2013 р.
 17. Бурєнніков Ю.А., Кашканов А.А., Ребедайло В.М. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку: навчальний посібник з грифом МОНМС України. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 283 с.
 18. Кужель В.П. Екологічні основи та ресурсозбереження / Кужель В.П., Севостьянов С.М. - Електронне видання, Вінниця: ВНТУ. –2013 р.
 19. Поляков А.П. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Частина 1 / Поляков А.П., Вдовиченко О.В - Електронне видання, Вінниця: ВНТУ, 2013 р.
 20. Біліченко В.В. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту / Біліченко В.В., Кужель В.П. - Електронне видання, Вінниця: ВНТУ, 2013 р.
 21. Біліченко В.В. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту / Біліченко В.В., Крещенецький В.Л., Романюк С.О., Смирнов Є.В. - Електронне видання, Вінниця: ВНТУ, 2013 р.

Методичні матеріали до виконання:

Методичні матеріали до виконання курсових робіт та проектів:

Розроблено та впроваджено дистанційні курси з наступних дисциплін кафедри АТМ:

 1. "Основи логістики" - автори Добровольський О.Л., Бурєнніков Ю.Ю., Біліченко В.В.
 2. "Експертиза ДТП" - автор Кашканов В.А., Кукурудзяк Ю.Ю.
 3. "Економіка підприємства" - автори Бурєнніков Ю.Ю., Добровольський О.Л.
 4. "Менеджмент технічних служб автомобільного транспорту" - автори Біліченко В.В., Романюк С.О.
 5. "Спеціалізований рухомий склад та його експлуатація" - автори Кашканов А.А., Кужель В.П.
 6. "Організація автомобільних перевезень" - автор Кашканов В.А.
 7. "Інформаційні комп'ютерні системи на автомобільному транспорті" - автори
  Кашканов А.А., Кужель В.П.
 8. "Основи технології виробництва та ремонту автомобілів" - автори Біліченко В.В.,
  Поляков А.П.
 9. "Автомобільні двигуни" - автори Поляков А.П., Гречанюк М.С.
 10. "Вступ до фаху" - автор Кашканов А.А., Кужель В.П.

      За останні роки викладачами та співробітниками кафедри розроблено 63 електронних варіанти навчально-методичної літератури з дисциплін, що викладаються на кафедрі АТМ.

Скачати інформаційні пакети
З 15 червня 2013 р. наш сайт відвідали счетчик посещений раз
Головна сторінка | Історична довідка | Склад кафедри | Навчально-методична робота |Наукова діяльність | Матеріально-технічна база | Новини
© 2008 Alex Dobrovolsky. All Rights Reserved