Кафедра "Автомобілі та транспортний менеджмент"

Навчально-методична робота

Навчальний процес на кафедрі відбувається за напрямками "Автомобільний транспорт" та "Транспортні технології на автомобільному транспорті"


Основою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси провідних дисциплін, які складаються з:

 1. - робочої навчальної програми;
 2. - конспекту лекцій;
 3. - засобів для проведення поточного та підсумкового контролю: екзаменаційних білетів, контрольних завдань до практичних та лабораторних занять, контрольних робіт для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, завдань модульного контролю, завдань для самостійної роботи студентів;
 4. - переліку навчальної та навчально-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни, та її примірників.

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів:

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів:

  Перелік дисциплін підготовки з архівами навчальних матеріалів та силабусами:

 1. Дисципліни підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт"
 2. Дисципліни підготовки магістрів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт"
 3. Дисципліни підготовки бакалаврів за спеціальністю 275 - "Транспортні технології (автомобільний транспорт)"
 4. Дисципліни підготовки магістрів за спеціальністю 275 - "Транспортні технології (автомобільний транспорт)"
 5. Дисципліни підготовки PhD

За останні роки викладачами та співробітниками кафедри опубліковано навчальні посібники з грифом Міністерства освіти та науки України:

 1. Біліченко, В.В. Механізація та автоматизація технічного обслуговування та ремонту автомобілів на підприємствах автомобільного транспорту. Навчальний посібник МОН / В.В. Біліченко, В.Л. Крещенецький. - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 216 с.
 2. Кукурудзяк, Ю.Ю. Дипломне проектування виробничих підрозділів підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник МОН. / Ю.Ю. Кукурудзяк, О.В. Рудь, Л.В. Кукурудзяк. - Вінниця: ПП "Едельвейс і К", 2010. - 336 с. ISBN 978-966-2462-09-8.
Hавчальні посібники з грифом ВНТУ:
 1. Кашканов А.А., Грисюк О.Г. Безпека руху автомобільного транспорту. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2005 р. - 58 с.
 2. Біліченко В.В., Зелінський В.Й., Севостьянов С.М. Основи конструкції автомобілів. Ходова частина. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2007 р. - 59 с.
 3. Біліченко В.В., Варчук В.В., Вдовиченко О.В. Менеджмент технічних служб на автотранспортних підприємствах. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2007 р. - 117 с
 4. Анісімов В.Ф., Дмитрієва А.В., Севостьянов С.М. Тепловий та динамічний розрахунок автомобільних двигунів. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2009 р. - с. 130.
 5. Бурєнніков Ю.А., Кашканов А.А., Ребедайло В.М. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2009 р.
 6. Кашканов А.А., Кужель В.П., Грисюк О.Г. Інформаційні комп'ютерні системи автомобільного транспорту: навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2010 р. - 230 с.
 7. Кукурудзяк Ю.Ю., Біліченко В.В. Технічна експлуатація автомобілів. Організація технологічних процесів ТО і ПР: навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2010 р. - 198 с.
 8. Біліченко В.В., Крещенецький В.Л., Варчук В.В. Автомобілі та автомобільне господарство. Дипломне проектування: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2011 р. – 172 с.
 9. Біліченко В.В., Крещенецький В.Л. Проектування та експлуатація технологічного обладнання: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2011 р. – 115 с.
 10. Біліченко В.В., Варчук В.В., Цимбал С.В. Економіка підприємства. Визначення економічної ефективності інвестиційних проектів з оновлення рухомого складу на автомобільному транспорті: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2011 р. – 128 с.
 11. Біліченко В.В., Бурєнніков Ю.Ю., Добровольський О.Л., Ребедайло В.М. Основи логістики: лабораторний практикум. - Вінниця: ВНТУ, 2011 р. – 69 с.
 12. Біліченко В.В., Крещенецький В.Л., Смирнов Є.В., Зелінський В.Й. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту. - Електронний посібник ВНТУ, 2011 р.
 13. Біліченко В.В., Крещенецький В.Л., Кукурудзяк Ю.Ю., Цимбал С.В. Основи технічної діагностики колісних транспортних засобів: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2012 р. – 118 с.
 14. Кашканов В.А., Ребедайло В.М. Експертиза дорожньо-транспортних пригод: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2012 р. – 158 с.
 15. Кашканов А.А., Кужель В.П. Комп’ютерно інформаційні технології автосервісу: навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2012 р. – 185 с.
 16. Поляков А.П., Біліченко В.В. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Частина 1. Навчальний посібник. Електронний варіант. - ВНТУ, 2013 р.
 17. Бурєнніков Ю.А., Кашканов А.А., Ребедайло В.М. Автомобілі: робочі процеси та основи розрахунку: навчальний посібник з грифом МОНМС України. – Вінниця: ВНТУ, 2013 р. – 283 с.
 18. Кужель В.П., Севостьянов С.М. Екологія та ресурсозбереження на автомобільному транспорті. - Електронне видання, Вінниця: ВНТУ. – 2013 р.
 19. Поляков А.П., Вдовиченко О.В. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів. Частина 1. - Вінниця: ВНТУ, 2013 р. - 105 с.
 20. Біліченко В.В., Кужель В.П. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту.- Електронне видання, Вінниця: ВНТУ, 2013 р.
 21. Біліченко В.В., Крещенецький В.Л., Романюк С.О., Смирнов Є.В. Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту. - Електронне видання, Вінниця: ВНТУ, 2013 р.
 22. Бурєнніков Ю.Ю. Маркетинг. Лекції (Видання Міжнародного фонду соціальної адаптації). - Вінниця: ВНТУ, 2014 р. - 227 с.
 23. Поліщук Н.В., Юрчук Н.П. Комп’ютеризація комерційної діяльності (Видання Міжнародного фонду соціальної адаптації). - Вінниця: ВНТУ, 2014 р. - 158 с.
 24. Біліченко В.В., Кужель В.П., Кашканов А.А., Романюк С.О. Вступ до фаху. Автомобілі та автомобільне господарство. - Вінниця: ВНТУ, 2015 р. - 116 с.
 25. Поліщук Н.В., Бурєнніков Ю.Ю. Основи економіки. - Вінниця: ВНТУ, 2016 р. - 110 с.
 26. Кашканов А.А., Кашканов В.А., Кужель В.П. Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць. - Вінниця: ВНТУ, 2017 р. - 110 с.
 27. Кашканов А.А., Грисюк О.Г., Гуменюк І.І. Безпека дорожнього руху. - Вінниця: ВНТУ, 2017 р. - 90 с.
 28. Біліченко В.В., Кужель В.П. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту. - Вінниця: ВНТУ, 2017 р. - 164 с.
 29. Біліченко В.В., Ребедайло В.М., Добровольський О.Л. Автомобілі. Теорія експлуатаційних властивостей. - Вінниця: ВНТУ, 2017 р. - 160 с.
 30. Кашканов А.А., Кужель В.П. Організація дорожнього руху. - Вінниця: ВНТУ, 2017 р. - 125 с.
 31. Біліченко В.В., Романюк С.О., Бурєнніков Ю.Ю. Основи логістики. - Вінниця: ВНТУ, 2017 р. - 129 с.
 32. Кашканов В.А., Кашканов А.А., Варчук В.В. Організація автомобільних перевезень. - Вінниця: ВНТУ, 2018 р. - 139 с.
 33. Кужель В.П., Кашканов А.А. Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті. - Вінниця: ВНТУ, 2018 р. - 122 с.

Методичні матеріали до виконання:

З 1 червня 2017 року наш сайт відвідали счетчик посещений разів
Головна сторінка | Новини | Історія кафедри | Склад кафедри | Наукова діяльність | Навчально-методична робота | Матеріально-технічна база | Контактна інформація