Кафедра "Автомобілі та транспортний менеджмент"

Наукова діяльність

      Керівництво науковою роботою здійснює завідувач кафедри д.т.н., проф. кафедри АТМ, академік Транспортної академії України, заслужений діяч науки і техніки України Біліченко В.В.

      Наукові дослідження плануються кафедрою та НДЧ університету. Науково-дослідною діяльністю займаються всі викладачі кафедри, які забезпечують підготовку за спеціальністями 274 - «Автомобільний транспорт» та 275 - «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Напрямки наукових досліджень відповідають профілю кафедри, потребам галузі та регіону.

      Студенти беруть участь в наукових дослідженнях в межах дисципліни навчального плану «Основи науково-дослідних робіт». НДР в цілому забезпечені необхідним обладнанням та приладами. Науково-дослідна робота направлена на вдосконалення конструкцій автомобілів та процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів, а також на організацію перевезень пасажирів на міських та приміських маршрутах.

        Наукова діяльність кафедри здійснюється в рамках таких наукових напрямків:

 1. Розробка стратегій та управління проектами розвитку виробничих систем транспорту (Науковий керівник: проф. Біліченко В.В. Виконавці: доц. Крещенецький В.Л., доц. Кукурудзяк Ю.Ю., доц. Бурєнніков Ю.Ю., доц. Цимбал С.В., ст. викл. Романюк С.О., ст.викл. Смирнов Є.В., ст.викл. Огневий В.О., асист. Антонюк О.П., асп. Коробов С.С.)
 2. Методологічні основи підвищення ефективності системи експлуатації та ремонту транспортних засобів (Науковий керівник: проф. Поляков А.П. Виконавці: ст. викл. Галущак Д.О., асп. Караван А.А.)
 3. Вибір та обгрунтування напрямів розвитку та дослідження еластичних рушіїв автомобілів (Науковий керівник: проф. Макаров В.А.)
 4. Концепція підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод (Науковий керівник: доц. Кашканов А.А. Виконавці: доц. Кашканов В.А., доц. Кужель В.П., асист. Севостьянов С.М., асист. Вдовиченко О.В.)

      За результатами наукових досліджень кафедри за останні 10 років виконано та захищено:

1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук:

            Біліченко В.В. (2013) - науковий консультант Бідняк М.Н.
            Тема: “Наукові основи стратегії розвитку виробничих систем автомобільного транспорту“

  12 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

 1. Кашканов В.А. (2008 р.) - науковий керівник проф. Ребедайло В.М.
  Тема: "Удосконалення методу визначення коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП".
 2. Кужель В.П. (2009 р.) - науковий керівник доц. Кашканов А.А.
  Тема: "Визначення дальності видимості дорожніх об'єктів в темну пору доби при експертизі ДТП ".
 3. Бурєнніков Ю.Ю. (2009 р.) - науковий керівник проф. Швець В.Г.
  Тема: "Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств".
 4. Добровольський О.Л. (2012 р.) - науковий керівник проф. Біліченко В.В.
  Тема: "Зменшення роботи тертя у плямі контакту шини з опорною поверхнею".
 5. Гречанюк М.С. (2013 р.) - науковий керівник проф. Поляков А.П.
  Тема: "Поліпшення показників поперечної стійкості сідлового автопоїзда з пневматичною підвіскою".
 6. Проценко О.М. (2013 р.) - науковий керівник проф. Поляков А.П.
  Тема: "Підвищення рівня технічного стану автомобілів шляхом вибору раціональних режимів обслуговування".
 7. Романюк С.О. (2014 р.) - науковий керівник проф. Біліченко В.В.
  Тема: "Управління проектами розвитку виробничих систем організацій автомобільного транспорту".
 8. Цимбал С.В (2015 р.) – науковий керівник проф. Біліченко В.В.
  Тема: “Обгрунтування стратегій та варіантів розвитку автотранспортних підприємств".
 9. Галущак Д.О. (2015 р.) – науковий керівник проф. Поляков А.П.
  Тема: "Поліпшення економічних та екологічних показників автомобілів використанням біодизельного палива".
 10. Смирнов Є.В. (2017 р.) – науковий керівник проф. Біліченко В.В.
  Тема: “Підвищення ефективності використання рухомого складу автотранспортних підприємств".
 11. Огневий В.О. (2017 р.) – науковий керівник проф. Біліченко В.В.
  Тема: “Формування напрямів трансформаційних змін на підприємствах автомобільного транспорту".
 12. Галущак О.О. (2017 р.) – науковий керівник проф. Поляков А.П.
  Тема: "Поліпшення показників автомобіля шляхом впливу на робочі процеси дизеля при роботі на суміші палив".
Монографії:
 1. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика: монографія / Бідняк М.Н., Біліченко В.В. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 176 с. ISBN 966-641-200-4.
 2. Методика зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи ДТП при ідентифікації дальності видимості дорожніх об'єктів в темну пору доби: монографія / В.П. Кужель, А.А. Кашканов, В.А. Кашканов. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 200 с. ISBN 978-966-641-351-5.
 3. Метод автоматизованого діагностування системи запалювання та системи керування автомобільним двигуном: монографія / Кукурудзяк Ю.Ю., Ребедайло В.М. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 144 с. ISBN 978-966-641-347-8.
 4. Оцінка експлуатаційних гальмових властивостей автомобілів в умовах неточності вихідних даних: монографія / А.А. Кашканов, В.М. Ребедайло, В.А. Кашканов. - Вінниця: ВНТУ, 2010. - 148 с. ISBN 978-966-641-364-5.
 5. Інтелектуальна технологія ідентифікації коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП: монографія / Кашканов В.А., Ребедайло В.М., Кашканов А.А., Кужель В.П. - Вінниця: ВНТУ, 2011. - 128 с.
 6. Управління інноваційною діяльністю в промисловості: сутність, особливості розвитку, шляхи удосконалювання: монографія / Бурєнніков Ю.Ю., Ярмоленко В.О., Поліщук Н.В. - Вінниця: ВНТУ, 2011. - 184 с.
 7. Ігрові форми навчання загальнотехнічним дисциплінам як засіб формування професійної спрямованості студентів: монографія / Кашканова Г.Г., Кашканов А.А. - Вінниця: ВНТУ, 2012. - 124 с.
 8. Ключові аспекти взаємодії шини з опорною поверхнею: монографія / Біліченко В.В., Добровольський О.Л., Ребедайло В.М. - Вінниця: ВНТУ, 2012. - 121 с.
 9. Виробничі системи на транспорті: монографія / Біліченко В.В. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - 268 с. ISBN 978-966-641-654-7.
 10. Технології підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод: монографія / Кашканов А.А. - Вінниця: ВНТУ, 2018. - 160 с. ISBN 978-966-641-740-7.

      Держбюджетна та госпдоговірна тематика.
 • Виконані науково-дослідні роботи, починаючи з 2007 року:
  1. НДР №1802 «Розробка концепції розвитку пасажирського автомобільного транспорту з метою оптимізації маршрутної мережі у м. Вінниця» (№ держреєстрації 0107U012444).
  2. НДР №1803 «Розробка проекту організаційно-технічного розвитку системи пасажирських перевезень м. Могилів-Подільський» (№ держреєстрації 0109U001002).
  3. НДР №1804 «Оптимізація організації перевезень пасажирів у місті Вінниця з урахуванням приміських маршрутів» (№ держреєстрації 0108U008786).
  4. НДР №1806 «Розробка проекту розвитку маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту м. Вінниця» (№ держреєстрації 0112U004684).
  5. НДР №1807 «Дослідження попиту населення на пасажирські перевезення міським електротранспортом в м. Вінниці» (№ держреєстрації 0112U004685).
  6. НДР №1808 «Розробка рекомендацій по реалізації проекту розвитку маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту» (№ держреєстрації 0112U004686).
  7. НДР №1809 «Розробка проекту організаційно-технічного розвитку системи пасажирських перевезень м. Кам'янець-Подільський» (№ держреєстрації 0112U007800).
  8. НДР №1810 «Дослідження функціонування маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту м. Вінниці та розробка рекомендацій по її вдосконаленню з врахуванням перерозподілу пасажиропотоків» (№ держреєстрації 0113U006322).
  9. НДР №1811 «Вдосконалення організації перевезення пасажирів автомобільним транспортом з врахуванням розвитку комунального пасажирського транспорту м. Вінниці» (№ держреєстрації 0114U002611).
  10. НДР №1812 «Вдосконалення організації перевезення пасажирів електротранспортом з врахуванням розвитку пасажирського транспорту м. Вінниці» (№ держреєстрації 0114U002612).
  11. НДР №1813 «Вдосконалення системи міських пасажирських автобусних перевезень на основі моніторингу її роботи» (№ держреєстрації 0115U001274).
  12. НДР №1814 «Вдосконалення маршрутної мережі електротранспорту з врахуванням збільшення кількості тролейбусів на маршрутах» (№ держреєстрації 0115U001275).
  13. НДР №1815 «Дослідження попиту населення на перевезення автомобільним транспортом у м. Вінниці та розробка рекомендацій по вдосконаленню організації перевезення» (№ держреєстрації 0116U003902).
  14. НДР №1816 «Дослідження попиту населення на перевезення електротранспортом у м. Вінниці та розробка рекомендацій по вдосконаленню організації перевезення» (№ держреєстрації 0116U003901).
  15. НДР №1817 «Проведення комплексного обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах міста Дніпропетровська та розробка проекту оптимізації пасажирської маршрутної мережі міста» (№ держреєстрації 0116U005722).
  16. НДР №1818 «Використання інтелектуальних транспортних систем при вдосконаленні організації перевезення пасажирів електротранспортом м. Вінниці» (№ держреєстрації 0117U005538).
  17. НДР №1819 «Вдосконалення роботи маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту м. Вінниці з використанням інтелектуальних транспортних систем» (№ держреєстрації 0117U005539).
  18. НДР №1820 «Розробка та реалізація інтерактивної моделі оптимізації виробничої системи міських пасажирських перевезень м. Вінниці» (№ держреєстрації 0118U006654).

  Підготовка наукових кадрів.

        Магістранти кафедри навчаються за спеціальністями 274 - «Автомобільний транспорт», 275 - «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».
        Підготовка магістрів здійснюється згідно з розробленими та узгодженими в установленому порядку навчальними планами; робочими навчальними програмами дисциплін; індивідуальними планами викладачів.
        За час роботи магістратури на кафедрі підготовлено понад 100 магістрів. .

  Робота аспірантів та пошукачів:

        На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
        В даний час ведеться робота над кандидатськими дисертаціями:

  1. Цимбал О.В. "Підвищення ефективності і якості міських пасажирських перевезень удосконаленням транспортної інфраструктури", науковий керівник - професор каф. АТМ, д.т.н. Біліченко В.В.
  2. Мялковська В.І. "Оцінка взаємозв'язку комерційної та технічної експлуатації при поточному плануванні роботи вантажного автотранспортного підприємства", науковий керівник - професор каф. АТМ, д.т.н. Біліченко В.В.

  Публікації викладачів кафедри представлені в Репозитарії ВНТУ у відповідному розділі.
  Посилання

 • Головна сторінка | Історична довідка | Склад кафедри | Навчально-методична робота |Наукова діяльність | Матеріально-технічна база | Новини