Кафедра "Автомобілі та транспортний менеджмент"

Наукова діяльність

      Керівництво науковою роботою здійснює завідувач кафедри д.т.н., проф. кафедри АТМ, академік Транспортної академії України Біліченко В. В.

      Наукові дослідження плануються кафедрою та НДЧ університету. Науково-дослідною діяльністю займаються усі викладачі кафедри, які забезпечують підготовку по спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство». Напрямки наукових досліджень відповідають профілю кафедри, потребам галузі та регіону. Наукові дослідження проводять всі викладачі.

      Студенти беруть участь в наукових дослідженнях в межах дисципліни навчального плану «Основи наукових досліджень». НДР в цілому забезпечені необхідним обладнанням та приладами. Науково-дослідна робота в основному направлена на удосконалювання конструкцій автомобілів та процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

      Наукова діяльність кафедри автомобілів і транспортного менеджменту спрямована на забезпечення підготовки фахівців з експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

        Наукова діяльність кафедри здійснюється в рамках таких наукових напрямків:

 1. Розробка стратегій управління проектами розвитку виробничих систем транспорту (науковий керівник: проф. Біліченко В. В. Виконавці: доц. Крещенецький В. Л., доц. Кукурудзяк Ю. Ю., доц. Бурєнніков Ю. Ю., доц. Добровольський О. Л., ст. викл. Цимбал С. В., ас. Смирнов Є. В., ас. Романюк С. О.)
 2. Методологічні основи підвищення ефективності системи експлуатації та ремонту транспортних засобів (науковий керівник: проф. Поляков А. П. Виконавці: інж. Проценко О. М., інж. Антонюк О. П., асп. Галущак О. О., асп. Галущак Д. О.)
 3. Концепція підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод (науковий керівник: доц. Кашканов А. А. Виконавці: доц. Кашканов В. А., доц. Кужель В. П.)

      Прикладні напрямки:

 1. Моделювання та дослідження процесів оптимальної організації виробничих процесів на автомобільному транспорті (проф. Біліченко В. В.).
 2. Моделювання та дослідження двигунів (проф. Анісімов В. Ф.).
 3. Автомобілебудування; двигунобудування; надійність транспортних засобів; діагностика матеріалів та конструкцій; транспортна логістика (проф. Поляков А. П.).
 4. Моделювання та дослідження динаміки руху автомобілів та гальмування; транспортна логістика (проф. Ребедайло В. М., доц. Добровольський О. Л.).
 5. Організація та безпека дорожнього руху; автотехнічна експертиза дорожньо-транспортних пригод (доц. Кашканов А. А.).
 6. Моделювання та дослідження процесів оптимальної організації технічної експлуатації автомобілів та технологічного обладнання (доц. Крещенецький В. Л.).
 7. Комп'ютерна діагностика автомобілів (доц. Кукурудзяк Ю. Ю.).
 8. Дослідження гальмівних властивостей автомобілів (доц. Кашканов В. А.).
 9. Управління інноваційною діяльністю підприємств автомобільного транспорту (доц. Бурєнніков Ю. Ю.).
 10. Дослідження безпечних режимів руху автомобілів в темну пору доби (доц. Кужель В. П.).

      За результатами наукових досліджень кафедри за останні роки виконано та захищено 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук:

 1. Біліченко В.В. (2013) - науковий консультант Бідняк М.Н. Тема: “Наукові основи стратегії розвитку виробничих систем автомобільного транспорту“
 2. Кашканов А.А. (2000 р.) - науковий керівник – проф. Ребедайло В.М. Тема: “Розробка методу оцінки експлуатаційних гальмових властивостей автомобіля в дорожніх умовах”.
 3. Архіпова Т.Ф. (2001 р.) – науковий керівник проф. Савуляк В.І. Тема: “Підвищення експлуатаційних характеристик залізовуглецевих сплавів шляхом фазових та структурних перетворень за участю цементиту”.
 4. Чорна Г.О. (2001 р.) – науковий керівник проф. Савуляк В.І. Тема: “Формування зносостійких металокарбідних покрить з використанням екзотермічних сумішей”.
 5. Кукурудзяк Ю.Ю. (2005 р.) – науковий керівник проф. Ребедайло В.М. Тема: “Розробка методики та алгоритму діагностування системи запалювання автомобіля”.
 6. Кашканов В.А. (2008 р.) - науковий керівник проф. Ребедайло В.М. Тема: "Удосконалення методу визначення коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП".
 7. Кужель В.П. (2009 р.) - науковий керівник доц. Кашканов А.А. Тема: "Визначення дальності видимості дорожніх об'єктів в темну пору доби при експертизі ДТП ".
 8. Бурєнніков Ю.Ю. (2009 р.) - науковий керівник проф. Швець В.Г. Тема: "Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств".
 9. Добровольський О.Л. (2012 р.) - науковий керівник проф. Біліченко В.В. Тема: "Зменшення роботи тертя у плямі контакту шини з опорною поверхнею".
 10. Гречанюк М.С. (2014 р.) - науковий керівник проф. Поляков А.П. Тема: "Поліпшення показників поперечної стійкості сідлового автопоїзда з пневматичною підвіскою".
 11. Проценко О.М. (2014 р.) - науковий керівник проф. Поляков А.П. Тема: "Підвищення рівня технічного стану автомобілів шляхом вибору раціональних режимів обслуговування".
 12. Романюк С.О. (2014 р.) - науковий керівник проф. Біліченко В.В. Тема: "Управління проектами розвитку виробничих систем організацій автомобільного транспорту".
Монографії:
 1. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика : монографія / Бідняк М. Н., Біліченко В. В. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 176 с. ISBN 966-641-200-4.
 2. Методика зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи ДТП при ідентифікації дальності видимості дорожніх об'єктів в темну пору доби : монографія / В. П. Кужель, А. А. Кашканов, В. А. Кашканов. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 200 с. ISBN 978-966-641-351-5.
 3. Метод автоматизованого діагностування системи запалювання та системи керування автомобільним двигуном : монографія / Кукурудзяк Ю. Ю., Ребедайло В. М. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 144 с. ISBN 978-966-641-347-8.
 4. Оцінка експлуатаційних гальмових властивостей автомобілів в умовах неточності вихідних даних : монографія / А. А. Кашканов, В. М. Ребедайло, В. А. Кашканов. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 148 с. ISBN 978-966-641-364-5.
 5. Інтелектуальна технологія ідентифікації коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП: монографія \ Кашканов В.А., Ребедайло В.М., Кашканов А.А., Кужель В.П. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 128 с.
 6. Управління інноваційною діяльністю в промисловості: сутність, особливості розвитку, шляхи удосконалювання: монографія \ Бурєнніков Ю.Ю., Ярмоленко В.О., Поліщук Н.В. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 184 с.
 7. Ігрові форми навчання загальнотехнічним дисциплінам як засіб формування професійної спрямованості студентів: монографія \ Кашканова Г.Г.,Кашканов А.А. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 124 с.
 8. Ключові аспекти взаємодії шини з опорною поверхнею: монографія \ Біліченко В.В., Добровольський О.Л., Ребедайло В.М. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 121 с.

      Держбюджетна та госпдоговірна тематика.
 • Виконані тематики за 2007-2014 роки:
  1. Згідно з договором між ВНТУ та Кам'янець -Подільською міською радою кафедрою виконується НДР на тему: "Розробка проекту організаційно-технічного розвитку системи пасажирських перевезень м. Кам’янець-Подільський". Наукові керівники - проф., к.т.н. Бурєнніков Ю.А., проф., к.т.н. Біліченко В.В.
  2. Згідно з договором між ВНТУ та Могилів-Подільською міською радою кафедрою виконано НДР по розробці проекту організаційно-технічного розвитку системи пасажирських перевезень в м. Могилів-Подільському. Науковий керівник - доц.., к.т.н. Біліченко В.В.
  3. Виконано науково-дослідні роботи згідно договорів №1801/1-1801/10 з перевізниками на розробку техніко-економічного обґрунтування доцільності відкриття автобусних маршрутів загального користування. Науковий керівник - доц.., к.т.н. Біліченко В.В.
  4. Виконано науково-дослідну роботу з розробки концепції розвитку пасажирського автотранспорту з метою оптимізації маршрутної мережі у м. Вінниця, згідно з договором між ВНТУ і управлінням енергетики транспорту та зв'язку Вінницької міської ради. Наукові керівники - проф., к.т.н. Бурєнніков Ю.А., доц., к.т.н. Біліченко В.В.
  5. Виконано науково-дослідну роботу з оптимізації організації автомобільних пасажирських перевезень в м. Вінниця з урахуванням приміських маршрутів згідно з договором між ВНТУ і управлінням енергетики транспорту та зв'язку Вінницької міської ради.Наукові керівники - проф., к.т.н. Бурєнніков Ю.А., доц., к.т.н. Біліченко В.В.
  6. «Дослідження попиту населення на пасажирські перевезення міським електротранспортом в м. Вінниці». Наукові керівники - проф., к.т.н. Бурєнніков Ю.А., проф., к.т.н. Біліченко В.В.
  7. «Розробка проекту розвитку маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту м. Вінниці» Наукові керівники - проф., к.т.н. Бурєнніков Ю.А., проф., к.т.н. Біліченко В.В.
 • Перспективна тематика на 2014-2015 роки:
  1. Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху транзитного автотранспорту в м. Вінниці
  2. Розробка концепції організаційно-технічного розвитку пасажирських перевезень автомобільним транспортом в міжміському сполученні Вінницької області.

  Підготовка наукових кадрів.

        Магістранти кафедри наукового напрямку навчаються за спеціальністю 8.010601 - Автомобілі та автомобільне господарство.
       Підготовка магістрів здійснюється згідно з розробленими та узгодженими в установленому порядку навчальними планами; навчальними та робочими навчальними програмами дисциплін; індивідуальними планами викладачів.
        За час роботи магістратури на кафедрі підготовлено 41 магістр .

  Робота аспірантів та пошукачів.

        На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
        В даний час ведеться робота над кандидатськими дисертаціями:

  1. Цимбал С.В. "Обгрунтування стратегій диверсифікації на автомобільному транспорті", науковий керівник - доцент каф. АТМ, к.т.н. Біліченко В.В.
  2. Смирнов Є.В. "Розробка та обґрунтування стратегій технічного розвитку виробництва на автомобільному транспорті", науковий керівник - доцент каф. АТМ, к.т.н. Біліченко В.В.
  3. Огнєвий В.О. "Формування стратегій та розробка проектів трансформації підприємств автомобільного транспорту", науковий керівник - доцент каф. АТМ, к.т.н. Біліченко В.В.
  4. Антонюк О.П. "Метод вибору ремонтного фонду для автотранспортного підприємства", науковий керівник - професор каф. АТМ, д.т.н. Поляков А.П.
  5. Галущак Д.О. "Визначення номенклатури запасних частин автомобіля з урахуванням надійності його елементів", науковий керівник - професор каф. АТМ, д.т.н. Поляков А.П.
  6. Галущак О.О. "Метод визначення раціональних параметрів системи живлення дизельного двигуна при переводі його на роботу на біодизельному паливі", науковий керівник - професор каф. АТМ, д.т.н. Поляков А.П.

  Публікації викладачів кафедри предвставленні в Репозитарії ВНТУ у відповідному розділі.Посилання

  Публікації викладачів кафедри протягом 2014

        Науковці кафедри АТМ приймали активну участь в багатьох галузевих, державних та міжнародних конференціях, в тому числі в Чехії, Румунії. Протягом 2014р. викладачами кафедри опубліковані статті в фахових журналах:

  1. Кужель В.П., Клименчук А.М. Обґрунтування схем та розробка алгоритмів проведення досліджень з визначення дальності видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №46 – С. 324 – 331.
  2. Кужель В.П. Обґрунтування вибору факторів впливу на дальність видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби при експертизі ДТП Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2014. – №2 (69). – С. 135– 144
  3. Поляков А.П. Галущак Д.О. Дослідження впливу на показники автомобіля переведення його двигуна на роботу на біодизельному паливі Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №46 – С. 431-438.
  4. Галущак Д.О. Теоретичні підходи щодо поліпшення економічних та екологічних показників автомобіля зміною відсоткового складу суміші дизельного та біодизельного палив в залежності від його навантаження Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2014. – №2 (69). – С. 71-73
  5. Поляков А.П. Галущак О.О. Математична модель системи «двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив» Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №45 – С. 438-443.
  6. Галущак О.О. Особливості акумуляторної системи живлення common rail при динамічному регулюванні відсоткового складу суміші дизельного та біодизельного палив Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2014. – №2 (69). – С. 74-77
  7. Кукурудзяк Ю.Ю. Інформаційна база системи автоматизованого інтелектуально-експлуатаційного моніторингу Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №46 – С. 341-345.
  8. Біліченко В.В., Романюк С.О. Системна модель проектного управління стратегіями розвитку організацій автомобільного транспорту за етапами їх життєвого циклу Вісник ВПІ Вінниця: ВНТУ, 2013. – № 6. – С. 33-38.
  9. Кукурудзяк Ю.Ю. Модель ідентифікації несправностей автомобільного двигуна Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2014. – №2 (69). – С. 149-153
  10. Біліченко В.В., Добровольський О.Л. Перспективи використання активного рульового керування Загальнодержавний міжві­домчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуата­ція сільськогосподарських машин Кіровоград: КНТУ, 2013. вип. 43, ч. ІІ. – С. 27-31
  11. Біліченко В.В., Смирнов Є.В. Оцінка ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту при визначенні стратегій технічного розвитку Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2014. – №2 (69). – С. 44-47
  12. Смирнов Є.В. Управління стратегіями технічного розвитку виробництва на автомобільному транспорті Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №46 – С. 497-504.
  13. Біліченко В.В., Огневий В.О. Управління визначенням стратегій розвитку виробництва через трансформацію на автомобільному транспорті Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2013. – №3 (66). – С. 3-9
  14. Біліченко В.В. Передумови обґрунтування стратегічного розвитку виробничих систем автомобільного транспорту в Україні Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2014. – №2 (69). – С. 33-43
  15. Антонюк А.П., Баранов А.М., Коробов С.С., Мар’янко Б.С. Обгрунтування вихідних принципів розробки методу формування номенклатури та кількості запасних частин Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2014. – №2 (69). – С. 33-43
  16. Бурєнніков Ю.Ю. Аналіз результативності економічної діяльності транспортної галузі на регіональному рівні Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2014. – №2 (69). – С. 64-70
  17. Гембарський О.С., Поляков А.П., Пушкар О.В. Оцінка впливу на рівень майстерності водіїв та операторів спеціальної техніки застосування тренажерних комплексів Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2014. – №2 (69). – С. 78-80
  18. Кашканов А.А. Морфологічний метод синтезу автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2014. – №2 (69). – С. 102-108
  19. Кашканов В.А. Оцінка гальмівних властивостей автомобілів при автотехнічній експертизі Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2014. – №2 (69). – С. 109-111
  20. Цимбал С.В. Розробка методики вибору стратегії розвитку підприємств автомобільного транспорту Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2014. – №2 (69). – С. 198-203
  21. Рациборинський В.В., Рациборинська-Полякова Н.В., Мацко Л.В. Індивідуально-психологічні характеристики водія як фактор безпеки дорожнього руху Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №45 – С. 465-471.
  22. Романюк С.О. Модель оцінювання результату проекту регіонального партне­рства в розвитку системи тех­нічної підготовки парків АТЗ в позиціях організацій автомобільного транспорту -учасників проекту Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №45 – С. 477-481.
  23. Кашканов А.А., Грисюк О.Г., Яровенко А.О. Модульний принцип синтезу системи автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №45 – С. 245-250.
  24. Біліченко В.В. Проблеми та перспективи розвитку маршрутної мережі пасажирських перевезень у м. Вінниця Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №45 – С. 42-47.
  25. Біліченко В.В., Рациборинський В.В. Аналіз підходів до класифікації автотренажерів для підготовки водіїв Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №46 – С. 29-37.
  26. Біліченко В.В., Цимбал С.В., Мирниця А.В. Вдосконалення міських пасажирських перевезень шляхом застосування експресного режиму руху Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №46 – С. 38-42.
  27. Кашканов А.А., Тишківський І. Р. Дослідження впливу антиблокувальної системи на величину гальмівного шляху легкового автомобіля Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №46 – С. 106-111.
  28. Гембарський О.С., Поляков А.П. Підвищення рівня підготовки водіїв машин інженерного озброєння за рахунок впровад­ження тренажерних комплексів Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №46 – С. 106-111.
  29. Огневий В.О. Розвиток автотранспортних підприємств через трансформацію як стратегічний інструмент підвищення ефективності Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №45 – С. 381-385.
  30. Крещенець кий В.Л., Цимбал С.В., Семічаснова Н.С., Клименко Н.О. Розробка алгоритму моделювання роботи автосервісних підприємств Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №46 – С. 310-315.
  31. Поляков А.П., Маріянко Б.С. Визначення впливу на показники дизеля ЯМЗ-238 зміни конструктивних параметрів деталей циліндро-поршневої групи Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №46 – С. 446-451.
  32. Поляков А.П., Коробов С.С., Квасневський С.О. Вплив на техніко-економічні та екологічні показники дизелів КамАЗ-740 зміни конструктивних параметрів форсунки Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №46 – С. 439-445.
  33. Цимбал С.В. Дослідження та прогнозування потоку відмов транспортних засобів в умовах автотранспортного підприємства Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №46 – С. 565-570.
  34. Кашканов А.А. Оцінювання невизначеності значень коефіцієнта зчеплення та її вплив на результати автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – №8(1051) – С. 61-66.
  35. Томляк С.І., Поляков А.П. Шляхи підвищення ефективності перевезення вантажів автомобільним транспортом Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ, 2014. – №46 – С. 529-537.
  36. Романюк С.О. Розроблення системи критеріїв формування бачення і оцінювання успішності продукту і результату проекту регіонального партнерства організацій автомобільного транспорту в розвитку систем технічної підготовки парків автомобільних транспортних засобів Стан та перспективи розвитку соціально-економічних систем в епоху економіки знань : Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 24-26 квітня 2014 Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2014. – С. 130-135.
  37. Ярмоленко В.А., Поліщук Н.В., Бурєнніков Ю.Ю. Компаративний анализ результативности деятельности транспорта и святи стран с учетом паритета покупательной способности Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка» 2014 Вип.7(4) С.254-259

        Статті опубліковані викладачами кафедри в закордонних виданнях протягом 2014р.:

  1. V. Bilichenko, E. Smirnov Technical development of manufacturing as a strategic instrument for improving the efficiency of a motor transport enterprise Buletinul institutului politehnic din Iasi, Sectia si ingeneria materialor 2013. – Tomul LIX (LXIII), Fasc. 4. – p. 65 – 72.
  2. V. Bilichenko, S. Romanuk Project management of the system for regional partnership of the organization of the automobile transport in the development of the system of technical preparation of the vehicle parks Buletinul institutului politehnic din Iasi, Sectia si ingeneria materialor 2013. – Tomul LIX (LXIII), Fasc. 2. – p. 9 – 17.
  3. V. Bilichenko, V. Ogneviy The integral estimation methodology of motor transport enterprises’ subsystems in deter­mining the development strate­gies through transformation Buletinul institutului politehnic din Iasi, Sectia si ingeneria materialor 2013. – Tomul LIX (LXIII), Fasc. 3. – p. 65 – 75.
  4. Bilichenko V, Tsymbal S. Research of influence of specialization level of permanent repair post on efficiency of avtoservice enterprises functioning Buletinul institutului politehnic din Iasi, Sectia si ingeneria materialor 2014. – Tomul LX (LXIV), Fasc. 2. – p. 45 – 58.

        Публікації викладачів кафедри в нефахових виданнях протягом 2014р.:

  1. Кужель В.П., Томляк С.І. Концепція фірмового технічного сервісу в Україні Збірник тез доповідей VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”. Кіровоград: КНТУ, 2014. – C. 69 – 70.
  2. Кужель В.П. Шляхи зменшення невизначеності вихідних даних в задачах автотехнічної експертизи ДТП, які сталися в темну пору доби Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики», м. Луганськ, 5-8 травня 2014 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 192-194
  3. Кужель В.П., Гончаров А.В. Модель определения дальности видимости дорожных объектов в темное время суток при расследования дорожно-транспортных происшествий Сборник тезисов докладов 67 – й научно-технической конференции профес­сорско-преподавательского состава, научных работников, докторантов и аспирантов Белорусского национального техническо­го университета, секция «Совершенствование технической эксплуатации транспортных средств», 15 мая, 2014 г. Минск : БНТУ, 2014. – С. 284-285.
  4. Кужель В.П. Математична модель визначення дальності видимості дорожніх об’єктів в світлі автомобільних фар  Тезисы докладов Международной научно-практической конференции по случаю Дня автомоби­листа и дорожника «Новейшие технологии развития конструкции, производства, эксплуатации, ремонта и экспертизы автомобиля», посвященной 90-летию проф. Говорущенко Н.Я., 15 – 16 октября 2014 г. Харьков: ХНАДУ, 2014. – С. 284-285.
  5. Поляков А.П., Галущак Д.О. Перевірка адекватності математичної моделі системи «автомобіль з дизельним двигуном - дорога - навколишнє середовище» ІI-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” Електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014 С. 23-24.
  6. Поляков А.П., Галущак Д.О. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання біодизельного палива на автомобілях Збірник тез доповідей VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”. Кіровоград: КНТУ, 2014. – C. 19.
  7. Галущак Д.О. Критеріальна оцінка впливу на техніко-економічні та екологічні показники автомобіля переведення його двигуна на роботу на суміші дизельного і біодизельного палив з динамічним корегуванням відсоткового складу суміші Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики», м. Луганськ, 5-8 травня 2014 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 191-192
  8. Галущак О.О., Галущак Д.О. Алгоритм роботи електронного блоку керування двигуном при визначенні відсоткового складу суміші біодизельного та дизельного палив Тезисы докладов Международной научно-практической конференции по случаю Дня автомоби­листа и дорожника «Новейшие технологии развития конструкции, производства, эксплуатации, ремонта и экспертизы автомобиля», посвященной 90-летию проф. Говорущенко Н.Я., 15 – 16 октября 2014 г. Харьков: ХНАДУ, 2014. – С. 215-216.
  9. Поляков А.П., Галущак О.О. Особливості використання суміші дизельного та біодизельного палив з динамічним регулюванням її відсоткового складу на дизелі обладнаному системою живлення COMMON RAIL ІI-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” Електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014 С. 35-37.
  10. Поляков А.П., Галущак О.О. Прогнозування зміни технічного стану двигуна при використанні суміші біодизельного та дизельного палив Збірник тез доповідей VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”. Кіровоград: КНТУ, 2014. – C. 154.
  11. Галущак О.О. Визначення критеріїв оцінки впливу на роботу дизеля при переведені його на суміш дизельного та біодизельного палив з динамічним керуванням їх відсоткового складу Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики», м. Луганськ, 5-8 травня 2014 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 163-164
  12. Кукурудзяк Ю.Ю. Модель ідентифікації несправностей автомобільного двигуна Тезисы докладов Международной научно-практической конференции по случаю Дня автомоби­листа и дорожника «Новейшие технологии развития конструкции, производства, эксплуатации, ремонта и экспертизы автомобиля», посвященной 90-летию проф. Говорущенко Н.Я., 15 – 16 октября 2014 г. Харьков: ХНАДУ, 2014. – С. 127-128.
  13. Смирнов Є.В. Принципова модель стратегії технічного розвитку виробництва на автомобільному транспорті ІI-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” Електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014 С. 39-40.
  14. Кукурудзяк Ю.Ю., Букша М.В. Розробка діючої моделі та технології діагностування системи запалювання в системі керування двигуном XLIIІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання тез доповідей конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2014/inmt/txt/Buksha.pdf
  15. Поляков А.П., Коробов С.С. Визначення потреби станцій технічного обслуговування автомобілів в запасних частинах та підвищення ефективності управління запасами XLIIІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання тез доповідей конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2014/inmt/txt/Korobov.pdf
  16. Поляков А.П., Квасневський С.О. Розробка методики прогнозування потреби підприємства автосервісу в запасних частинах XLIIІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання тез доповідей конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2014/inmt/txt/Kvasnevskyy.pdf
  17. Поляков А.П., Маріянко Б.С. Удосконалення методу прогнозування технічного стану автомобілів XLIIІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання тез доповідей конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2014/inmt/txt/Mariianko.pdf
  18. Кукурудзяк Ю.Ю., Паляднік Я.В. Розробка діючої моделі та технології діагностування системи подачі бензину XLIIІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання тез доповідей конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2014/inmt/txt/Paliadnik.pdf
  19. Тишківський І.Р., Кашканов А.А. Проблема підвищення конструктивної безпеки автотранспортних засобів в системі забезпечення безпеки дорожнього руху Збірник тез доповідей VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”. Кіровоград: КНТУ, 2014. – C. 45 – 48.
  20. Біліченко В.В., Плохотнюк П.В. Аналіз сучасного стану проблеми функціонування виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту XLIIІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання тез доповідей конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2014/inmt/txt/Plokhotniuk.pdf
  21. Біліченко В.В., Расновський О.В. Аналіз результатів вдосконалення маршрутної мережі пасажирських перевезень у м. Вінниця XLIIІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання тез доповідей конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2014/inmt/txt/Rasnovskiy.pdf
  22. Рациборинський В.В., Біліченко В.В. Людський фактор безпеки руху Збірник тез доповідей VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”. Кіровоград: КНТУ, 2014. – C. 70 – 71.
  23. Біліченко В.В., Рациборинський В.В. Аналіз існуючих методик застосування тренажерів при підготовці водіїв XLIIІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання тез доповідей конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2014/inmt/txt/Ratsyborynskyy.pdf
  24. Біліченко В.В., Сломнюк Б.В. Аналіз підходів до формування маршрутної мережі пасажирських перевезень у містах XLIIІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання тез доповідей конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2014/inmt/txt/Slomniuk.pdf
  25. Рациборинський В.В., Мацко Л.А. Психофізіологічні аспекти проблеми підвищення професійної надійності водія в екстремальних умовах Збірник тез доповідей VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”. Кіровоград: КНТУ, 2014. – C. 99 – 100.
  26. Кашканов А.А., Тишківський І.Р. Автомобільні гальмівні системи з електроним керуванням XLIIІ регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області. Електронне наукове видання тез доповідей конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2014/inmt/txt/Tyshkivskyy.pdf
  27. Рациборинський В.В., Бурєнніков Ю.Ю. Логістичне управління підприємствами Збірник тез доповідей VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”. Кіровоград: КНТУ, 2014. – C. 124 – 125
  28. Поляков А.П., Гембарський О. С. Вплив застосування машин інженерного озброєння на виконання завдань підрозділами та частинами сухопутних військ Збройних сил України ІI-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” Електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014 С. 17-19.
  29. Біліченко В.В. Обгрунтування стратегічного розвитку виробничих систем автомобільного транспорту в Україні ІI-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” Електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014 С. 20-21.
  30. Расновський О.В., Біліченко В.В. Методи формування маршрутної мережі пасажирських перевезень у містах Збірник тез доповідей VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”. Кіровоград: КНТУ, 2014. – C. 139 – 140
  31. Поляков А.П., Пушкар О.В. Аналіз впливу використання метилового ефіру жирних кислот на роботу дизельного двигуна ІI-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” Електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014 С. 27-28.
  32. Кашканов В.А., Люзак Т.В. Сучасні методи підвищення безпеки конструкції легкових автомобілів ІI-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” Електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014 С. 29.
  33. Кужель В. П. До питання зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи ДТП ІI-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” Електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014 С. 30-31.
  34. Кашканов А.А., Тишківський І.Р. Вплив конструктивної безпеки автомобілів та стажу водіння на рівень аварійності автотранспору ІI-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” Електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014 С. 32-34.
  35. Романюк С.О. Модель оцінювання бачення результату проекту регіонального партнерства в розвитку систем технічної підготовки парків АТЗ ІI-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” Електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014 С. 38.
  36. Огневий В.О. Аспекти дослідження розвитку підприємств автомобільного транспорту через трансформацію ІI-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” Електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014 С. 41-43.
  37. Поляков А.П., Маріанко Б.С. Аналіз впливу на показники дизелів КамАЗ-740 зміни ступеня стиснення та кута випередження впорскування палива ІI-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” Електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014 С. 44-46.
  38. Поляков А.П., Коробов С.С., Квасневський С.О. Аналіз впливу зміни кількості соплових отворів форсунок на показники дизелів ЯМЗ-236 ІI-а Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” Електронне наукове видання матеріалів конференції, Вінниця: ВНТУ, 2014 С. 47-48.
  39. Біліченко В.В. Стратегії розвитку виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту Тезисы докладов Международной научно-практической конференции по случаю Дня автомоби­листа и дорожника «Новейшие технологии развития конструкции, производства, эксплуатации, ремонта и экспертизы автомобиля», посвященной 90-летию проф. Говорущенко Н.Я., 15 – 16 октября 2014 г. Харьков: ХНАДУ, 2014. – С. 94-95.
  40. Огневий В.О. Управління визначенням стратегій розвитку на підприємствах автомобільного транспорту Тезисы докладов Международной научно-практической конференции по случаю Дня автомоби­листа и дорожника «Новейшие технологии развития конструкции, производства, эксплуатации, ремонта и экспертизы автомобиля», посвященной 90-летию проф. Говорущенко Н.Я., 15 – 16 октября 2014 г. Харьков: ХНАДУ, 2014. – С. 148-149.
  41. Поляков А.П., Гембарський О.С., Пушкар О.В. Рекомендації щодо використання тренажерних комплексів для підготовки водіїв машин інженерного озброєння Тезисы докладов Международной научно-практической конференции по случаю Дня автомоби­листа и дорожника «Новейшие технологии развития конструкции, производства, эксплуатации, ремонта и экспертизы автомобиля», посвященной 90-летию проф. Говорущенко Н.Я., 15 – 16 октября 2014 г. Харьков: ХНАДУ, 2014. – С. 156-157.
  42. Поляков А.П., Антонюк О.П., Баранов А.М., Коробов С.С. Особливості вибору раціональної номенклатури та кількості запасних частин, що застосовується для підтримання в справному стані рухомого складу автотранспортного підприємства Тезисы докладов Международной научно-практической конференции по случаю Дня автомоби­листа и дорожника «Новейшие технологии развития конструкции, производства, эксплуатации, ремонта и экспертизы автомобиля», посвященной 90-летию проф. Говорущенко Н.Я., 15 – 16 октября 2014 г. Харьков: ХНАДУ, 2014. – С. 158-159.
  43. Кашканов А.А. Методологічне забезпечення підвищення ефективності автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод Тезисы докладов Международной научно-практической конференции по случаю Дня автомоби­листа и дорожника «Новейшие технологии развития конструкции, производства, эксплуатации, ремонта и экспертизы автомобиля», посвященной 90-летию проф. Говорущенко Н.Я., 15 – 16 октября 2014 г. Харьков: ХНАДУ, 2014. – С. 278-279.
  44. Романюк С.О. Інноваційні бізнес-моделі розвитку організацій автомобільного транспорту LXХ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспорт­ного університету. Тези доповідей Київ : НТУ, 2014. – С. 301.
  45. Романюк С.О. Розроблення системи критеріїв формування бачення і оцінювання успішності продукту і результату проекту регіонального партнерства організацій автомобільного транспорту в розвитку систем технічної підготовки парків автомобільних транспортних засобів Стан та перспективи розвитку соціально-економічних систем в епоху економіки знань : Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 24-26 квітня 2014 Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2014. – С. 130-135.

  Публікація статей викладачами кафедри протягом 2013р.

        Науковці кафедри АТМ приймали активну участь в багатьох галузевих, державних та міжнародних конференціях, в тому числі в Чехії, Румунії. Протягом 2013р. викладачами кафедри опубліковані статті в фахових журналах:

  1. Поляков А.П.,Антонюк О.П., Галущак Д.О. Організація забезпечення запасними частинами автотранспортних підприємств Луцький національний технічний університет. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство») випуск 36, стор. 238-240.
  2. Антонюк О.П. Аналіз методів визначення номенклатурних груп запасних частин Вісник СевНТУ. Збірник науових праць. Серія: Машинобудування та транспорт. Севастополь, 2013 №142, стор. 181-183
  3. Поляков А.П., Галущак Д.О., Коробов С.С. Дослідження впливу викорис-тання біодизеля в якості палива для двигуна на технічні показники автомобіля Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Машиноприладобудування та транспорт, Севастополь, 2013. Вип. 143/2013, стор. 88-91
  4. Поляков А.П., Галущак О.О., Квасневський С.О. Дослідження впливу підігріву палива на його характеристики в’язкості і густини Вісник СевНТУ. Збірник науових праць. Серія: Машинобудування та транспорт. Севастополь, 2013 №142, стор. 116-119
  5. Кашканов А.А. Методика зменшення невизначеності довідкових та розрахункових параметрів в задачах автотех-нічної експертизи дорожньо-транспортних пригод Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2013. № 5 (194) – Ч. 2. – С. 67-72.
  6. Добровольський О.Л. Борщевський О.О. Тверді часточки як забруднювачі довкілля та джерела їх утворення в автомобілі Автошляховик України. Науково-виробничий журнал. Київ. -2013. № 4. – С. 10–16
  7. Кашканов А.А. Мінімізація суб’єктивності експертного оцінювання в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2013. № 29 (1002). – С. 120-125
  8. Кашканов А.А., Грисюк О.Г. Мінімізація невизначеності експертного аналізу вихідних даних при автотехнічній експертизі дорожньо-транспортних пригод Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, 2013. Вип. 142.– С. 65-68.
  9. Кашканов А.А. Грисюк О.Г., Грисюк О.О. Обгрунтування вибору оптимальної альтернативи в умовах композиційної невизначеності при розв’язку задач автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ, 2013. №15 (204), Частина 2. – С. 204-207.
  10. Кужель В.П. Методика налаштування моделі визначення дальності видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Автомобіле- та тракторобудування». – Харків, НТУ «ХПІ», 2013. № 30 (1003), – С. 127 – 133.
  11. Кужель В.П., Поліщук М.П. Визначення дальності видимості тест-об’єктів на дорозі в темну пору доби при відсутності світла фар зустрічного транспортного засобу Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Машинобудування та транспорт – Севастополь, 2013. № 143. – С. 92 – 95
  12. Кужель В.П., Іщенко А.П.,Бишко М.О. Визначення рівня якості пасажирських перевезень з позиції пасажира Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. № 15(204). – С. 274 – 278.
  13. Кукурудзяк Ю.Ю. Модель підтримання роботоздатності автомобілів на основі системи автоматизованого інтелектуально-експлуатаційного моніторингу Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Машинобудування та транспорт – Севастополь, 2013. Вип. 143/2013. – С. 168-171
  14. Романюк С.О. Ієрархічна структура робіт за проектом центра-лізованого розвит-ку виробничо-технічної бази організацій автомобільного транспорту Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Машинобудування та транспорт – Севастополь, 2013. № 142. – С. 224-227.
  15. Цимбал С.В., Закорчевський А.В. , Березовський Є.Е., Козак Р.О. Перспективні тенденції розвит-ку поршнєвих ДВЗ і агрегатів на їхній базі Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – Донецьк, 2013. № 1 – С. 75-80.
  16. Біліченко В.В., Цимбал С.В., Косий О.О. Перспективи використання палив рослинного походження в Україні Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. . № 5(194), Частина 1. – С. 81-84
  17. Цимбал С.В., Жмудь М.П. Система обслуго-вування людей з обмеженими фізичними можливостями міським пасажирським транспортом Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. № 5(194), Частина 1. – С. 92-94.
  18. Біліченко В.В., Цимбал С.В. Механізм адаптації підприємств автосервісу до коливань ринкової кон’юнктури Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. № 5(194), Частина 2. – С. 45-48.
  19. Біліченко В.В., Цимбал С.В. Розробка методики вибору стратегій диверсифікації підприємств автомобільного транспорту Вісник СевНТУ. Серія машинобудування та транспорт: збірник наукових праць. – Севастополь, 2013. № 142. – С. 190-194.
  20. Смирнов Є.В. Формування плану реалізації проектів та портфелів для стратегій техніч-ного розвитку виробництва автотранспортних підприємств Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. – К.: НТУ, 2012. Вип. 10., с. 241-247.
  21. Ярмоленко В.О., Поліщук Н.В., Бурєнніков Ю.Ю. Оцінювання на мікорорівні результативності транспорту і зв’язку як виду економічної діяльності Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Сільськогосподарські науки. – 2013. Т. 2(59)., № 10. – С. 102–105.
  22. Біліченко В.В., Сломнюк Б.В. Проблеми та перспективи розвитку міських пасажирських перевезень Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. № 5(194), Частина 2. – С. 35-38.
  23. Поляков А.П., Кривцов М.В., Тихоненко Б.І. Аналіз ефективності переведення дизеля на біодизельне паливо Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. №5 (194), частина 1, стор.89-91.
  24. Поляков А.П., Кушнір С.Л., Рациборинський В.В. Удосконалений метод визначення необхідної номенклатури та кількості запасних частин для ремон-ту автомобілів Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. №5 (194), частина 2, стор.39-41.
  25. Поляков А.П., Маріянко Б.С., Квасневський С.О. Вплив зміни ступеня стиснення на техніко-економічні показники дизеля Вісник Східно-українського націо-нального універси-тету ім. В. Даля. – Луганськ, 2013. №5 (194), частина 2, стор.49-52.
  26. Варчук В.В., Варчук І.В. Вплив маси автомобіля на показники токсичності відпрацьованих газів Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. №5 (194), частина 2, стор.53-56.
  27. Крещенецький В.Л., Капітула В.Я. Шляхи розв’язання проблеми переробки відпрацьованих шин Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. №5 (194), частина 1, стор.85-88.
  28. Крещенецький В.Л., Хухлей Я.Т., Бишко М.О. Застосування автомобільних тренажерних комплексів для підвищення рівня підготовки водіїв Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. №5 (194), частина 2, стор.42-44.

        Статті опубліковані викладачами кафедри в закордонних виданнях протягом 2013р.:

  1. Poliakov A.P., Antonyuk O.P., Ratsyborynskiy V.V. Identification of improvement ways of estimation method for nomenclature and quantity of spare parts New technologies and products in machine manufacturing technologies. Journal Tehnomus. Suceava, Romania. №20, 2013 стор. 34-39
  2. Poliakov A.P., Galuschak D.O., Galuschak O.O. Provision of required viscosity index for bipropellant fuel. New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, Tehnomus. Suceava, Romania. №20, 2013 стор. 254-257
  3. Кашканов А.А., Кашканов В.А., Кужель В.П. Использование нечеткой логики в практике расследования дорожно-транспортных происшествий Прогрессивные технологии в транспортных системах [Электронный ресурс]: Материалы одиннадцатой международной научно-практической конференции, 24-26 апреля 2013 г., Оренбург/ Оренбург. гос. ун-та. – Оренбург: ОГУ, ООО "НОРМА", 2013. ISBN 978-5-901834-71-8 – С. 233-236.
  4. Романюк С.О., Біліченко В.В. Projects of Production-Technical Base Development of a Motor Transport Enterprise Buletinul Institutului Politehnic DIN IASI. Publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” DIN IASI. –2012. Tomul LVIII(LXII) Fasc. 4. – Р. 85-91.
  5. Поляков А.П., Гречанюк М.С. Повышение устойчивости седельного автопоезда Катовице, Політехніка славська, 2013 р. «Transport Problems INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL»
  6. Огневой В.А. Общие рекомндации по внедрению стратегий развития через трансформацию автотранспортных предприятий Прогрессивные технологии в транспортных системах [Электронный ресурс]: Материалы одиннадцатой международной научно-практической конференции, 24-26 апреля 2013 г., Оренбург/ Оренбург. гос. ун-та. – Оренбург: ОГУ, ООО "НОРМА", 2013. ISBN 978-5-901834-71-8 – С. 392-395.

        Статті опубліковані викладачами кафедри в нефахових виданнях протягом 2013р.:

  1. Поляков А.П., Антонюк О.П. Аналіз методів визначення раціональної кількості запасних частин, що входять до складу матеріальних запасів автотранспортних підприємств ЦИТ: 412-0763. Збірник наукових праць SWorld. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті 2012». – Одеса: КУПРИЕНКО, 2012. Випуск 4. Том 2. – стор. 48-55.
  2. Поляков А.П.,Антонюк О.П. Обгрунтування критеріїв оцінки ефективності застосування методу формування номенклатури та кількості запасних частин, що входять до складу матеріальних запасів автотранспортних підприємств. ЦИТ: 113-1136. Збірник наукових праць Sworld. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень 2013». – Одеса: КУПРИЕНКО, 2013. Випуск 1. Том 1. – стор. 127-130
  3. Поляков А.П., Вдовиченко О.В., Галущак Д.О., Тихоненко Б. І. Аналіз методів діагностики підвіски автомобіля Збірник наукових праць Sworld. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень 2013». – Одеса: КУПРИЕНКО, 2013. Выпуск 1. Том 1, стор. 116-119
  4. Поляков А.П., Антонюк О.П. Методика формування номенклатури та кількості запасних частин, що входять до складу матеріальних запасів автотранспортного підприємства Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 130-131
  5. Поляков А.П., Вдовиченко О.В., Галущак Д.О., Маріянко Б.С. Поліпшення економічних та екологічних показників автомобіля з дизельним двигуном, переведеним на біодизельне паливо Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 88
  6. Поляков А.П., Галущак О.О. Перспективи використання суміші газового та біодизельного палив для дизелів Збірник наукових праць Sworld. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті 2012». – Одеса: КУПРИЕНКО, 2012. Випуск 4. Том 2. – стор. 76-78.
  7. Поляков А.П., Вдовиченко О.В., Галущак О.О., Кривцов М. В. Вплив керування подачею повітря та сумішевого палива на робочі процеси двигуна Збірник наукових праць Sworld. Матеріали міжна-родної науково – практичної конференції «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень 2013». – Одеса: КУПРИЕНКО, 2013. Выпуск 1. Том 1, стор. 120-123
  8. Поляков А.П., Галущак О.О., Квасневський С.О. Покращення характеристик дизеля шляхом динамічного регулювання відсоткового складу суміші дизельного та біодизельного палив Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 74-75
  9. Бурєнніков Ю.А., Біліченко В.В. Концепція розвитку пасажирських перевезень в м. Вінниця Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 7-8
  10. Бідняк М.Н., Біліченко В.В. Стратегічний розвиток виробничих систем автомобільного транспорту Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 14
  11. Поляков А.П., Терещенко О.П., Терещенко Є.О. Практика побудови логістичних систем Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 28
  12. Поляков А.П., Пушкар О.В. Система живлення дизеля двокомпонентним паливом Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 68-70
  13. Смирнов Є.В. Практичні аспекти визначення стратегій технічного розвитку виробництва на автомобільному транспорті Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 73
  14. Кашканов А.А., Грисюк О.Г., Грисюк О.О. Оптимізація світлофорного регулювання на основі параметрів потоку автотранспорту на перехрестях Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 77-78
  15. Поляков А.П., Поляков П.А., Коробов C.C. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку тракторів в Україні Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 83-84
  16. Кашканов А.А., Чубатюк Є.Є. Проблеми діагностування технічного стану гальмівних систем автотранспортних засобів з метою забезпечення безпеки дорожнього руху Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 87
  17. Біліченко В.В. Особливості функціонування підприємств транспорту як виробничої системи Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 92-94
  18. Кашканов А.А., Крещенецький В.Л., Сусметов О.С. Підвищення якості забезпечення автотранспортних підприємств запасними частинами до силових агрегатів вантажних автомобілів Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 95-96
  19. Павленко В.М., Кужель В.П., Криворучко О.О. Сучасне різноманіття активних систем підресорювання автомобіля Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 104-105
  20. Швець В.В., Кашканов А.А., Кашканов В.А., Лисюк О.І. Розвантаження транспортної системи міста Вінниці шляхом заміни трамвая метротрамом Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 111
  21. Швець В.В., Кашканов А.А., Кашканов В.А., Іскра М.А. Збільшення пропускної спроможності міських вулиць шляхом використання сервісного простору для паркування автомобілів Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 112-113
  22. Добровольський О.Л., Борщевський О.В., Паляднік Я.В. Вплив автомобільних шин на навколишнє середовище та людину Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 121
  23. Біліченко В.В. До питання формування маршрутної мережі пасажирських перевезень у містах Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 122-123
  24. Ребедайло В.М., Добровольський О.Л., Карпійчук Д.В., Бишко М.О. Активне рульове керування та перспективи його використання Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 124-125
  25. Добровольський О.Л., Крещенецький В.Л., Паламарчук В.Л. Активна імпульсна система рульового керування Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 126
  26. Романюк С.О. Регіональне партнерство організацій автомобільного транспорту в розвитку систем технічної підготовки парків автомобільних транспортних засобів Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 127
  27. Біліченко В.В., Добровольський О.Л., Степанов В.В. Аналіз ефективності міських пасажирських перевезень Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 132
  28. Добровольський О.Л., Крещенецький В.Л., Клименчук А.М. Активні системи контролю безпеки автомобіля Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 133
  29. Бурєнніков Ю.Ю. Формування механізму планування розвитку м. сервісного комплексу Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 139-140
  30. Бурєнніков Ю.Ю., Шевчук В.В. Програма «TOYOTA CUSTOMER SERVICE MARKETING» як основа конкурентоспроможності фірмового автосервісу Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 141
  31. Кужель В.П., Стаднійчук Д.С. Сучасні гібридні силові установки для легкових автомобілів Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 145-146
  32. Кужель В.П., Томляк С.І. Перспективні конструкції двигунів внутрішнього згорання Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 147-148
  33. Кукурудзяк Ю.Ю., Кукурудзяк П.Д., Паляднік Я.В. Дослідження робочого процесу впорскування бензину електромагнітними форсунками Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 149-150
  34. Кужель В.П., Букша М.В. Розвиток фірмового технічного сервісу на території України Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 159-160
  35. Кужель В.П., Паляднік Я.В. Застосування альтернативних палив для двигунів внутрішнього згорання в Україні Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 161-162
  36. Біліченко В.В., Расновський О.В. Аналіз та обґрунтування методів формування маршрутної мережі пасажирських перевезень у містах Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 164-165
  37. Огневий В.О. Практичні аспекти визначення стратегій розвитку виробництва через трансформацію на автомобільному транспорті Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 166-167
  38. Крещенецький В.Л., Ребедайло В.М., Бишко М.О. Підвищення ефективності фірмового обслуговування автомобілів Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 168-169
  39. Крещенецький В.Л., Кашканов А.А. Оптимізація оперативного планування роботи пересувних ремонтно-обслуговуючих бригад Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 170-171
  40. Бабенко О.В., Цимбал С.В., Ферфецький Д.Л. Перспективи розвитку та використання гібридних автомобілів Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 172
  41. Біліченко В.В., Цимбал С.В., Казаков В.С. Аналіз попиту населення на пасажирські перевезення в мікрорайоні «Старе місто» м. Вінниця Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 173-174
  42. Цимбал С.В. Покращення функціонування автосервісних підприємств шляхом раціональної спеціалізації ремонтних постів Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 175-176
  43. Біліченко В.В., Рациборинський В.В. Ефективність застосування автомобільних тренажерів під час підготовки водіїв Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 року : Збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2013. Стор. 191
  44. Кашканов А.А. Методика зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод Матеріали ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Проб-леми розвитку транспортних систем і логістики», м. Євпаторія, 14-16 травня 2013 року: збірник наукових праць / МОН України, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля [та інш.]. – Луганськ: СНУ ім.. В. Даля, 2013. C. 184-185.
  45. Кашканова Г.Г., Кашканов А.А. Інноваційні форми та методи контролю знань з курсу вищої математики при підготовці фахівців автомобільної галузі Проблеми підготовки кадрів автомобільної галузі та шляхи їх вирішення: збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції, 7–8 листопада 2013 р. – Х. : ХНАДУ, 2013 С. 59-60.
  46. Кужель В.П., Поліщук М.П. Розробка алгоритму експериментального визначення дальності видимості тест-об’єктів на дорозі в темну пору доби Автомобільний транспорт: пробле-ми і перспективи: Матеріали ХVI-ї міжнародної науково-технічної конференції, м. Севастополь, 16-21 вересня 2013 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2013. С. 68 – 70
  47. Романюк С.О. Системний інтегральний критерій по оцінюванню управлінських рішень в системі технічної підготовки автотранспортних засобів Автомобільний транспорт: проблеми і перспективи: Матеріали ХVI-ї міжнародної науково-технічної конференції, м. Севастополь, 16-21 вересня 2013 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2013. С. 81-82.
  48. Романюк С.О. Проект реалізації інноваційної бізнес-моделі партнерства організацій автомобільного транспорту Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: НУК, 2013. С. 42-45.
  49. Романюк С.О. Проект розвитку системи технічної підтримки парків автотранспортних засобів організацій автомобільного транспорту Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Проблеми і перспективи розвитку автомобільної галузі» (м. Донецьк, 18-19 вересня 2013 року): Збірник наукових праць. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 147 с. С. 62-64
  50. Біліченко В.В., Цимбал С.В., Сломнюк Б.В. Визначення рівня безпеки перевезення пасажирів міським транспортом Сборник научных трудов Sworld. – Выпуск 2. Том 1. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – ЦИТ:213-597. С. 50-55.
  51. Біліченко В.В., Цимбал С.В., Кушнір С.Л., Жмудь М.П. Фінансові цілі автотранспортних підприємств в процесі стратегічного планування Сборник научных трудов Sworld. – Выпуск 2. Том 2. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – ЦИТ:213-596. – С. 18-22.
  52. Біліченко В.В., Цимбал С.В. Адаптація підприємств автосервісу до коливань ринкової кон’юнктури Проблеми розвитку транспортних систем і логістики: матеріали IV-тої міжнародної науково-практичної конференції, Крим, Євпаторія, 14-16 травня 2013 р. С. 167-168.
  53. Біліченко В.В., Цимбал С.В., Косий О.О. Перспективи використання палив рослинного походження в двигунах внутрішнього згорання Проблеми розвитку транспортних систем і логістики: матеріали IV-тої міжнародної науково-практичної конференції, Крим, Євпаторія, 14-16 травня 2013 р. С. 176-177.
  54. Цимбал С.В., Жмудь М.П. Модель системи обслуговування інвалідів міським пасажирським транспортом Проблеми розвитку транспортних систем і логістики: матеріали IV-тої міжнародної науково-практичної конференції, Крим, Євпаторія, 14-16 травня 2013 р. С. 199-201
  55. Біліченко В.В., Сломнюк Б.В. Пасажирські перевезення у місті Вінниця: проблеми та перспективи розвитку Проблеми розвитку транспортних систем і логістики: матеріали IV-тої міжнародної науково-практичної конференції, Крим, Євпаторія, 14-16 травня 2013 р. С. 177-178
  56. Поляков А.П., Проценко О.М., Рациборинський В.В. Підхід до визначення раціональної періодичності та переліків контрольно-діагностичних робіт з обслуговування автомобілів із врахуванням напрацювання і терміну їх експлуатації Збірник наукових праць SWorld. Матеріали між-народної науково – практичної конференції «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень 2013». – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. Режим доступу до ел. ресурсу: http://www.sworld.com. Випуск 1. Том 1.
  57. Поляков А.П., Кривцов М.В., Тихоненко Б.І. Аналіз ефективності переведення дизеля на біодизельне паливо Проблеми розвитку транспортних систем і логістики: матеріали IV-тої міжнародної науково-практичної конференції, Крим, Євпаторія, 14-16 травня 2013 р. С. 203-204.
  58. Поляков А.П., Кушнір С.Л., Рациборинський В.В. Удосконалений метод визначення необхідної номенклатури та кількості запасних частин для ремонту автомобілів Проблеми розвитку транспортних систем і логістики: матеріали IV-тої міжнародної науково-практичної конференції, Крим, Євпаторія, 14-16 травня 2013 р. С. 204-205.
  59. Поляков А.П., Маріянко Б.С., Квасневський С.О. Вплив зміни ступеня стиснення на техніко-економічні показники дизеля Проблеми розвитку транспортних систем і логістики: матеріали IV-тої міжнародної науково-практичної конференції, Крим, Євпаторія, 14-16 травня 2013 р. С. 205-206.
  60. Поляков А.П., Маріянко Б.С., Квасневський С.О. Теоретичні дослідження техніко-економічних показників автомобіля Одеський національний морськой університет, 2013 р. Збірник наукових праць Sworld «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті», 18-29 червня 2013 р. Режим доступу до ел. ресурсу: http://www.sworld.com.Том 2, випуск 2 стор. 22-27.
  61. Крещенецький В.Л., Капітула В.Я. Проблема переробки зношених шин Проблеми розвитку транспортних систем і логістики: матеріали IV-тої міжнародної науково-практичної конференції, Крим, Євпаторія, 14-16 травня 2013 р. С. 218-219.
  62. Поляков А.П., Тихоненко Б.І. Перевірка адекватності математичної моделі системи "Транспортний засіб-навколишнє середовище" Одеський національний морськой університет, 2013 р. Збірник наукових праць Sworld «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті», 18-29 червня 2013 р. -Режим доступу до ел. ресурсу: http://www.sworld.com.Том 2, випуск 2, стор. 27-30.
  63. Крещенецький В.Л., Хухлей Я.Т., Бишко М.О. Застосування автомобільних тренажерних комплексів для підвищення рівня підготовки водіїв Проблеми розвитку транспортних систем і логістики: матеріали IV-тої міжнародної науково-практичної конференції, Крим, Євпаторія, 14-16 травня 2013 р. С. 219-220.

 • Головна сторінка | Історична довідка | Склад кафедри | Навчально-методична робота |Наукова діяльність | Матеріально-технічна база | Новини
  © 2008 Alex Dobrovolsky. All Rights Reserved