Кафедра "Автомобілі та транспортний менеджмент"

Дисципліни підготовки бакалаврів за спеціальністю 275 - "Транспортні технології (автомобільний транспорт)"

 • Електричне та електронне обладнання автомобілів
 • Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
 • Технічна експлуатація автомобілів
 • Експлуатаційні матеріали
 • Комп’ютерна техніка та програмування
 • Основи менеджменту
 • Основи маркетингу
 • Основи теорії систем управління
 • Дослідження операцій в транспортних системах
 • Загальний курс транспорту
 • Основи економіки транспорту
 • Інформаційні системи і технології
 • Транспортні засоби
 • Логістика
 • Основи теорії транспортних процесів і систем
 • Вантажні перевезення
 • Пасажирські перевезення
 • Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту
 • Взаємодія видів транспорту
 • Транспортне право
 • Вступ до фаху
 • Транспортно-експедиційна робота
 • Основи технічної діагностики автомобілів
 • Правила безпеки дорожнього руху
 • Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт
 • Вантажознавство
 • Управління роботою транспорту
 • Сучасні комп’ютерні технології
 • Транспортні вузли
 • Логістика транспортних систем міст
 • Економіка міжнародних перевезень
 • Основи організації міжнародних автомобільних перевезень
 • Основи науково-дослідних робіт
 • Транспортна географія
 • Тарифи і тарифні системи на автомобільному транспорті
 • Системна експлуатація автотранспортних засобів
 • Глобальні супутникові системи навігації і зв’язку на транспорті
 • Економіка підприємства
 • Проектування транспортно-термінальних систем
 • Системи мультимодальних перевезень вантажів
 • Організація транспортної і митної діяльності

 • Головна сторінка | Історична довідка | Склад кафедри | Навчально-методична робота |Наукова діяльність | Матеріально-технічна база | Новини