Кафедра "Автомобілі та транспортний менеджмент"

Матеріально-технічна база кафедри

      Навчальний процес на кафедрі автомобілів та транспортного менеджменту ВНТУ повністю забезпечений навчальними приміщеннями. Навчальна площа на одного студента за розвитком матеріально-технічної бази відповідає нормам на 100%. Навчальні приміщення впорядковані належними меблями, мають необхідний санітарно-технічний стан. В цих приміщеннях підтримується належна система контролю за дотриманням вимог ТБ, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

      Матеріально-технічна база університету, якою користуються студенти, відповідає вимогам вищого навчального закладу і забезпечує проведення всіх видів навчальних занять за спеціальністю та науково-дослідну роботу студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”.

      До неї входять аудиторії і лабораторії кафедри АТМ, лабораторії та спеціалізовані кабінети інших кафедр, локальні центри нових навчально-наукових комп’ютерних технологій та електронна бібліотека.

      В аудиторіях кафедри читаються лекції і проводяться практичні (семінарські) заняття. Лабораторії кафедри використовуються для підготовки і проведення лабораторних робіт та практичних занять, виконання курсових та дипломних проектів (робіт).
      Загальна площа закріплених за випусковою кафедрою АТМ навчально-лабораторних і службових приміщень складає 1272,8 кв. м. Площа аудиторних та лабораторних приміщень кафедри становить 1162,4 кв. м. Загальна кількість посадочних (робочих) місць у них – 326. Навчальна площа на одного студента за розвитком матеріально – технічної бази відповідає нормам на 100 %.

      Санітарно-технічний стан будівель, приміщень та споруд, а також умови їх експлуатації відповідають вимогам нормативних документів. В цих приміщеннях підтримується належна система контролю за дотриманням вимог виробничої санітарії, охорони праці та протипожежної безпеки. За останні п’ять років не було жодного випадку порушень техніки безпеки та травмування.

      Дві лекційні аудиторії обладнані проекторами „EPSON”–ЕВ-S02 та проекційними екранами.
      Усі навчальні лабораторії кафедри укомплектовані сучасним лабораторним та технологічним обладнанням, яке забезпечує не тільки проведення занять відповідно до плану навчального процесу, але й набуття студентами професійних, практичних та науково-дослідницьких навичок в галузі автомобільного транспорту. Для виконання лабораторних робіт згідно навчального плану підготовки бакалаврів кафедра має такі навчально-лабораторні приміщення:

      „Лабораторія автомобілів” (64,0 м2) оснащена приладом для визначення коефіцієнтів взаємодії автомобіля з дорогою; укомплектована стендами: „Розріз гідродинамічної передачі автомобіля”, „Коробка передач”, „Карданна передача”, „Зчеплення”, „Головна передача”, ”Ходова частина”, „Гальмівна система автомобіля”, „Рульове управління”, зразками деталей автомобілів різних марок.

      „Лабораторія організації та безпеки руху” (49,2 м2) обладнана світлофором та кольоровими стендами, що надають студентам можливість засвоїти основи керування автомобілем та досконало вивчити правила дорожнього руху.
      В „Лабораторії автомобільних двигунів” (52,0 м2) розміщені двигун ЯМЗ-740, двигун ЗИЛ-130, паливний насос високого тиску, стенд для перевірки форсунок дизельних двигунів, стенди-плакати: „Система охолодження двигуна”, „Система живлення дизеля”, „Система мащення двигуна”, „Паливна система”, „Газорозподільчий механізм, ”Карбюратори автомобільних двигунів ”, „Шатуни автомобільних двигунів”, „Поршні автомобільних двигунів”.

      „Лабораторія експлуатаційних матеріалів” (32,8 м2) укомплектована польовими лабораторіями, зразками палива та мастильних матеріалів, приладами для проведення лабораторних робіт: визначення вмісту води, визначення нейтральності палива, визначення густини за допомогою нафтодесиметрів, визначення фракційного складу палива, визначення кінематичної в’язкості масла, визначення температури спалаху та згоряння дизпалива, визначення температури краплепадіння пластичних мастил, визначення складу антифризу за допомогою гідрометра, денсиметра, рефлактометра.

      „Лабораторія конструкції та експлуатації автомобілів” (180,0 м2) має таке обладнання: мікролабораторія спеціальна НІСА-522, двигун з коробкою ГАЗ-52, двигун М-412, двигун „Хонда”, двигун ЗМЗ, міст передній ГАЗ-52, міст задній ГАЗ-52, шасі ГАЗ-53, міст передній ГАЗ-24, міст задній МАЗ, блок циліндрів ЯМЗ-740, стенд автомобільний Е-211, газоаналізатор 4-х канальний, стенд 532-М, стенд КИ-968, стенд по ремонту, стенд „Знос автомобільних деталей”, стенд „Металеві матеріали”, стенд „Неметалеві матеріали”, стенд „Види з’єднань”, стенд „Відновлення автомобільних деталей”, акумулятор 6ст-132, стіл-верстак (4 од.), динамометр ДПУ-05 (3 од.), мікрометр (3 од.), твердомір ТР-2018, нутромір, пристрій зарядний ВСА-10а.
      „Лабораторія шиномонтажу” (36,0 м2) оснащена компресором СБ/С-100 3,0 кВт 510/410 л/м, стендом балансувальним „Тесо-84”, станком шино-монтажним „Тесо-35”, станком для балансування коліс К-123.      „Центр діагностики та ремонту автомобілів” (105,0 м2) має таке обладнання: підйомник двостояковий, діагностичний комплекс „Спрут-форсаж, діагностичний комплекс „Спрут акустик”, мотор-тестер ИИТ-254, мотор-тестер КИ-5524, компресор СБ4 С-24.J1047A, прилад сходження-розвалу EXACT 36-4 датчика, стробобалансер 5В-16, солідолонагнітач, прилад ”Новатор”, прилад „ГАИ”, зварювальний апарат Адз-101-42, стенд по ремонту, газоаналізатор „Інфраліт”, газоаналізатор „ГАИ-1”, строботахометр СШ-5, програмно-технічний комплекс з прінтером CanonBJS CPU P-IV 1.7, ПАК „Автосканер-ВУЗ”, деселерометр AVZM-100, комплекс для дослідження ходових властивостей автомобілів, комплекс для дослідження експлуатаційних властивостей автомобільних коліс, автостетоскоп, тахометр ТЧ-10, таксометр, стіл-верстак (2 од.).      За акредитаційний період у матеріально-технічному оснащенні кафедри АТМ було проведено реконструкцію та капітальний ремонт трьох навчальних аудиторій. Придбані за позабюджетні кошти сучасні мультимедійні засоби навчання (два проектори „EPSON”–ЕВ-S02, два проекційні екрани та 9 плакатів-стендів) на загальну суму 21 тис. грн.
      Cтворено також „Станцію визначення технічного стану автотранспортних засобів” (276,0 м2). Її оснащено такими сучасними приладами та інструментами, які використовуються як у навчальному процесі, так і в науково-дослідницькій роботі: гальмівним стендом Midi 6/20, вимірювачем сумарного люфта рульового управління ИСЛ-М, приладом для перевірки натягнення ременів ППНР, манометром ДМ 05, вимірювачем параметрів світла фар ИПФ-01,
вимірювачем світлопроникності стекол ТОНИК, вимірювачем димності відпрацьованих газів Мета-01 МП 1.0ЛТК, газоаналізатором багатокомпонентним Автотест-02.02, барометром-анероїдом метеорологічним БАММ-1, психометром побутовим, психрометром аспіраційним М-34, гігрометром психрометричим ВИТ-1, гігрометром психрометричний ВИТ-2, вагами електронними підвісними ВНТ-30/10, шумоміром Testo 815, анемометром МС-13, течешукачем газовим ТГМ-3, секундоміром механічним СОП пр-2а-010, ключами динамометричними МТ (3 од.). Всі витрати здійснювались згідно з договором про спільну діяльність. Загальна сума 515,8 тис. грн.
      З метою налагодження багатосторонніх зв’язків університету з підприємствами та установами, подальшого вдосконалення підготовки спеціалістів-машинобудівників, активнішого залучення і адаптації студентів до практичної та управлінської діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази навчального процесу, а також координації сумісних наукових досліджень організовано на базі АТП «Слободянюк» філію кафедри АТМ. Організовано навчальний процес на філії, передбачено проведення занять з професійної та практичної підготовки, виконання курсового і дипломного проектування, проходження навчально-виробничої практики та робочих триместрів

      Лабораторна база кафедри АТМ постійно удосконалюється шляхом модернізації існуючих та розробки 4 5 нових лабораторних робіт щороку, які реалізуються із застосуванням новітніх науково-методичних рекомендацій та сучасних інформаційних технологій. Викладачами кафедри розробляються дистанційні курси дисциплін, застосовується комп’ютерне тестування.

      Локальні центри нових навчально-наукових комп’ютерних технологій, які підключені до мережі ВНТУ та мережі Internet, використовуються для проведення практичних занять та виконання студентами лабораторних робіт, курсових робіт та дипломних проектів із застосуванням сучасних пакетів прикладних програм. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів – 18.

      Електронна бібліотека використовується для підготовки до занять, проміжних модульних контрольних заходів, під час самостійної роботи студентів, іспитів та заліків.

      Вінницький національний технічний університет для забезпечення якісної підготовки студентів має достатньо розвинуту соціальну інфраструктуру. Іноземні та іногородні студенти мешкають у гуртожитках, де створено належні умови для самостійної роботи і проживання. У гуртожитку обладнані кімнати для самостійної роботи, крім того студенти забезпечені необхідною кількістю місць у читальних залах ВНТУ.

      В університетському містечку працюють їдальні та буфети. Студенти протягом всього періоду навчання мають змогу займатися в гуртках художньої самодіяльності, відвідувати спортивні зали, майданчики, секції. В університеті постійно працюють медичний пункт і профілакторій.

 Виробничу практику студенти проходять на філії кафедри АТМ ТОВ «АТП Слободянюк»

Місце знаходження підприємства: м. Вінниця, вул. Салтикова-Щедріна, 112

Підприємство здійснює діяльність у наступних напрямках:

  • Пасажирські перевезення і послуги по перевезенню фізичних та юридичних осіб.
  • Продаж автомобілів (Богдан, Isuzu).
  • Продаж автозапчастин до автомобілів Богдан, Isuzu.
  • ТО і ПР автобусів, які є в наявності і по замовленню фізичних та юридичних осіб.
  • Послуги ТО автомобілів і медичного огляду водіїв на замовлення.
Головна сторінка | Історична довідка | Склад кафедри | Навчально-методична робота |Наукова діяльність | Матеріально-технічна база | Новини